Aktuelt

Har du lyst til å være med å jobbe for en mer brannsikker hverdag for innbyggerne i NORBR sitt ansvarsområde?

Har du lyst til å være med å jobbe for en mer brannsikker hverdag for innbyggerne i NORBR sitt ansvarsområde?

Fra 01.01.20 har kommunene Tingvoll, Sunndal, Gjemnes, Rauma, Aukra og Molde opprettet et samarbeid om brannvern gjennom det nye selskapet Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR). Brannvernsamarbeidet har ansvaret for brannberedskap, forebyggendetjenester og utføring av tilsyn/feiing i deltagerkommunene.