Ledig stilling: Faglært feier/Tilsynsinspektør fyringsanlegg

Ledig stilling: Faglært feier/Tilsynsinspektør fyringsanlegg

Har du lyst til å være med å jobbe for en mer brannsikker hverdag for innbyggerne i NORBR sitt ansvarsområde?

Ved forebyggende avdeling/feiervesenet er det ledig inntil tre 100% faste stillinger som faglært feier/Tilsynsinspektør fyringsanlegg. 

Feierfaget er et allsidig yrke innen tekniske byggfag der forebyggende brannvern står sentralt. Feiertjenesten har hovedfokus på tilsyn med fyringsanlegg for å forebygge risiko for brann. Ved tilsyn vurderes tilstanden til fyringsanlegget og behovet for rengjøring fastsettes. Tilsyn blir også brukt til å informere huseiere og beboere om brannsikkerhetstiltak som røykvarslere, slokkeutstyr, komfyrvakt og rømningsveger. 

Rengjøring / feiing av røykkanaler er fortsatt en viktig oppgave som skal gjennomføres etter behov. Informasjons og motivasjonstiltak, samt vedlikehold av feiervesenets materiell og utstyr er også en del av arbeidshverdagen. Arbeidet med tilsyn og feiing medfører daglig ajourhold av eiendomsregister og saksbehandling ved bruk av dataverktøy. I tillegg kan andre oppgaver bli tillagt stillingen.

Om du ønsker å arbeide for å forebygge brann, arbeide for sikkerhet, og for helse og miljø skal du vurdere en jobb i feiertjenesten. Arbeidsdagen er variert der du bl.a. får dra hjem til folk og informere om brannsikkerhet, drive med tilsyn og saksbehandling knyttet til fyringsanlegg, samt sørge for rengjøring av røykkanaler. Ettersom det nå også er krav om at fyringsanlegg i fritidsboliger skal følges opp, blir det også turer til fots og med båt for å nå alle byggverk. Vi jobber ofte i team, men yrket innebærer også selvstendig jobbing. I tillegg samarbeider vi med andre i brannvesenet, andre tilsynsmyndigheter og andre kommunale enheter. Yrket innebærer møte med mange nye mennesker, noe som innebærer at du må være en god menneskekjenner og god til å kommunisere.

Feierfaget er et allsidig og interessant yrke som gir utfordringer og muligheter.
Fagbrev som feier kan også gi et godt grunnlag for videre karriere innen brann- og feierfaget. Gjennomføring av videreutdanning i form av forebyggende kurs ved Norges brannskole gir kompetanse som tilsynsinspektør for fyringsanlegg.

Vi søker etter fleksible og utadvendte personer som har lyst på en jobb med mye selvstendighet og kontakt med folk. God evne til kommunikasjon vil bli vektlagt. Kvinner oppfordres til å søke.

I utgangspunktet er det tenkt at to av de tre ledige stillingene vil ha oppmøtested i Sunndalsøra, og en i Molde. Oppgi gjerne i søknaden hvilken lokasjon du søker deg til, eller om begge steder er like aktuelle.

Lønnsrammer
Årslønn for tilsynsinspektør for fyringsanlegg fra kr 470 300 – 540 000,-.
Faglært feier lønnes fra kr 440 700 – 510 000,-.
I tillegg kommer kompensasjon for bæring av nødnett-terminal.

Kompetansekrav
Til stillingen søker vi en person som:
har enten svennebrev i feierfaget.
eller annen relevant kompetanse som gir tilsvarende kvalifikasjoner.
i tillegg er gjennomført forebyggende kurs ved Norges brannskole ønskelig.

Videre har du
gode ferdigheter i forhold til publikumskontakt ved tilsyn.
serviceinnstilling og god muntlig og skriftlig framstillingsevne.
strukturert, ryddig og selvstendig arbeidsstil.
gode samarbeidsegenskaper og evne til å videreutvikle enheten i samarbeid med andre.
gode kunnskaper i, og erfaring med bruk av IKT som verktøy.
førerkort kl B.
helse og fysikk til å fylle stillingen.

Søkere uten svennebrev eller tilsvarende kvalifikasjon vil bli vurdert. Søker uten formell kompetanse som feier må forplikte seg til å gjennomføre nødvendig utdanning ved Norges brannskole.
Full lønn under fagutdanning kan tilbys riktig person uten fagbrev.

Øvrige vilkår
Ved jobbintervju vil det bli gjennomført høgdetest.
Ved tilbud om jobb må det kunne framlegges godkjent politiattest.
Fleksitidsordning.
NORBR har gode personal- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden.
Stillingene i feiertjenesten har særaldersgrense 65 år.
Det tas forbehold om at det kan oppstå behov som medfører endringer av tjenestested, ansvars- og arbeidsområder.

Spørsmål om nærmere opplysninger om stillingen rettes til avdelingsleder Jon Børge Horneland, tlf. 71 19 18 80 eller feiermester Morten Kvam, tlf. 958 95 559.


Elektronisk søknadsskjema finner du her.

 Vitnemål og attester vil bli etterspurt ved behov.

Søknadsfrist 10. februar 2020