Ansattoversikt


Nordmøre og romsdal brann- og redning IKS

Ansatte i avdelingen Nordmøre og romsdal brann- og redning IKS
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 19 18 00
Kommunikasjonsansvarlig 71 19 18 78 975 74 599
Branningeniør 71 19 18 73 920 96 818
Branningeniør 71 19 18 74 915 65 471
Avdelingsleder forebyggende 71 19 18 80 913 66 478
Kursansvarlig 71 19 18 63 932 05 139
Fagleder feiing/boligtilsyn 958 95 559
Varabrannsjef/avdelingsleder beredskap 71 19 18 60 928 33 207
Seksjonsleder deltid 71 19 18 61 901 05 302
Branningeniør 71 19 18 75 908 68 162
Brann- og redningssjef 71 19 18 70 911 71 045