Ansattoversikt


Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS

Ansatte i avdelingen Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 19 18 00
kommunikasjonsansvarlig 71 19 18 78 975 74 599
tilsynsinspektør for fyringsanlegg 406 12 023
branningeniør 71 19 18 73 920 96 818
branningeniør 71 19 18 74 915 65 471
brigadesjef/branninspektør 416 93 988
tilsynsinspektør for fyringsanlegg 905 77 616
avdelingsleder forebyggende 71 19 18 80 913 66 478
brannmester 470 24 780
kursansvarlig 71 19 18 63 932 05 139
tilsynsinspektør for fyringsanlegg 917 00 382
brigadesjef Rauma 911 48 178 917 20 383
fagleder feiing/boligtilsyn 958 95 559
varabrannsjef/avdelingsleder beredskap 71 19 18 60 928 33 207
feier 936 71 609
koordinator Trygg Hjemme 414 72 609
teamleder Rauma/branninspektør 915 56 194
seksjonsleder deltid 71 19 18 61 901 05 302
teamleder Sunndal 468 33 985
tilsynsinspektør for fyringsanlegg 913 47 567
branningeniør 71 19 18 75 908 68 162
brann- og redningssjef 71 19 18 70 911 71 045
tilsynsinspektør for fyringsanlegg 917 00 381
feier 900 32 013
feier 936 71 608
teamleder Molde 901 52 008