Ansattoversikt


Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS

Ansatte i avdelingen Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 19 18 00
brannmester
kommunikasjonsansvarlig 71 19 18 78 975 74 599
branningeniør 71 19 18 73 920 96 818
branningeniør 71 19 18 74 915 65 471
922 98 400
brigadesjef/branninspektør 416 93 988
avdelingsleder forebyggende 71 19 18 80 913 66 478
brannmester 470 24 780
kursansvarlig 71 19 18 63 932 05 139
brannforebygger 917 00 382
brigadesjef Rauma 911 48 178 917 20 383
brannforebygger 958 95 559
varabrannsjef/avdelingsleder beredskap 71 19 18 60 928 33 207
brannforebygger 936 71 609
koordinator Trygg Hjemme 414 72 609
branninspektør / Brannforebygger, teamleder Rauma 915 56 194
seksjonsleder deltid 71 19 18 61 901 05 302
brannforebygger, teamleder Sunndal 468 33 985
brannforebygger 913 47 567
brannforebygger 902 78 605
brann- og redningssjef 71 19 18 70 911 71 045
brannforebygger 917 00 381
brannforebygger 900 32 013
brannforebygger 400 36 361
brannforebygger 936 71 608
fagleder brannforebyggere 901 52 008