Har du husket å pakke nye batteri til røykvarsleren?

Skal du på hytta i påskeferie må du huske å ta med deg nye batteri til røykvarslerne. Tidlig varsling er det viktigste tiltaket når det gjelder brannsikkerhet og dette gjelder spesielt på hytter og fritidsboliger som ligger avsidesliggende til.

Mange hytter ligger ofte utenfor allfarvei eller langt fra kjørbar vei vinterstid. Dette medfører lengre innsatstid for brannvesenet og man er i større grad avhengig av å klare seg selv i startfasen dersom en brann skulle oppstå.

- I byer og tettsteder er sjansen for at et branntilløp oppdages tidlig større enn i avsidesliggende hyttefelt siden det er færre folk og forbipasserende. I tillegg er det i mer sentrale strøk lettere for brannvesenet å komme raskt i innsats for å slukke enn hvis noe skjer langt til fjells. Det er derfor viktig at du tar en ekstra sjekk av brannsikkerheten når du ankommer hytta. En fungerende røykvarsler gir deg tidlig varsling ved branntilløp og du får dermed bedre tid på å komme deg ut, sier kommunikasjonsansvarlig Endre Dahlen i Nordmøre og Romsdal brann og redning (NORBR). 

Bytt batteri jevnlig

De fleste røykvarslere gir fra seg korte pip når batteriet begynner å bli dårlig.
- På en hytte eller fritidsbolig som sjelden er i bruk kan røykvarsleren varsle om dårlig batteri uten at du får det med deg. Det er derfor viktig å bytte batteri jevnlig og å sjekke at røykvarslerne fungerer slik de skal. Et lite tips er å notere dato for batteribytte i hytteboka, så slipper du å lure på når det ble gjort sist, sier Dahlen.

 

Sjekkliste for brannsikkerhet på hytta:

 • Sjekk røykvarsler hver gang dere tar i bruk hytta.
 • Bytt batteri jevnlig. Et tips er å notere i hytteboken når dette er utført.
 • Sjekk at håndslokkerne er i orden.
 • Sjekk at rømningsveiene er fri for snø eller andre blokkeringer.
 • Gå aldri fra levende lys.
 • Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ.
 • Sørg for å håndtere askeavfall på en forsvarlig måte.
 • Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk.
 • Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig.
 • Bruk godkjent installatør når det elektrisk- eller gassanlegg skal utbedres.
 •