Husk dette når du skal bruke fyrverkeri!

Året går mot slutten og nyttårsaften nærmer seg. Det kan innebære en økt brannfare og potensiale for personskade i forbindelse med uvettig bruk av fyrverkeri. Brannvesenet ønsker i den forbindelse å komme med noen råd som kan bidra til en trygg og fin feiring for alle.

Når det gjelder bruk av fyrverkeri er det noen hovedkriterier som bør følges. Det første er at alkohol og fyrverkeri ikke hører sammen! Det andre er sikker bruk; følg bruksanvisningen, overhold sikkerhetsavstander og bruk vernebriller. Nødraketter skal KUN brukes hvis man er i nød, ikke for underholdningens del.

Det er kun lov å skyte opp fyrverkeri mellom klokken 18.00 og 02.00 på nyttårsaften/første nyttårsdag. Oppskyting av fyrverkeri bør ikke foregå i tett bebyggelse!

Under finner du noen enkle regler for bruk av fyrverkeri:

 1. Forbered fyrverkerioppskytingen i god tid og ta værforbehold
  Gjør klart oppskytingsstedet mens det fortsatt er lyst og før festen starter. Finn et egnet sted og rigg til for avfyring. Sørg for at fyrverkeriet skytes opp i en retning som ikke setter mennesker eller bygninger i fare. Tenk over vindforholdene. Dersom det blåser kraftig bør du ikke tenne opp fyrverkeri.
 2. Les bruksanvisningen nøye før bruk
  Kjøp kun fyrverkeri på godkjente utsalgssteder. Følg de anbefalinger som gis i bruksanvisningen. For bruk av fyrverkeri er det 18 års aldersgrense.Yngre brukere og barn kan bruke stjerneskudd hvis de er under oppsyn av en ansvarlig voksen. Ikke hold og tenn på flere stjerneskudd samtidig. Det kan føre til en kraftig flamme og brannskader på hånden.
 3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet
  Sjekk at fyrverkeriet er helt og uten synlige skader. Skadet fyrverkeri skal ikke brukes eller kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandleren.
 4. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte
  Bakkebatterier må plasseres på rett underlag og støttes opp. Lag en avfyringsplattform der fyrverkeriet står stødig.
 5. Bruk tennstav
  Ved opptenning bør det ikke brukes åpen flamme som kan bli så stor at den antenner fyrverkeriet direkte i stedet for lunta. En tennstav er enklere og tryggere å bruke enn for eksempel fyrstikker.
 6. Sitt på huk, tenn lunta og gå unna
  Etter at lunten er tent bør man umiddelbart vende ansiktet vekk og komme seg i betryggende avstand fra fyrverkeriet. Bruk vernebriller for å redusere sjansen for at man skader øynene på grunn av feil ved fyrverkeriet.
 7. Bøy deg aldri over antent fyrverkeri
  Fyrverkeriet kan tenne før lunta har brent helt opp. Inne i selve fyrverkeriet kan det være en hurtiglunte, som brenner svært raskt. Derfor kan antent fyrverkeri avfyres brått og uventet.
 8. Ikke tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk
  Fyrverkeri som ikke tenner ved første forsøk skal stå i 30 minutter eller dynkes grundig i vann før det fjernes. Det skal ikke kastes i søppelet, men leveres tilbake til forhandler. Unngå at barn bruker nyttårsdagen til å samle opp fyrverkeri.
 9. Hold god avstand fra oppskytingen
  Sørg for at alle tilskuere holder god avstand. Minsteavstand er oppgitt i bruksanvisningen. Sikt aldri i retning av bygninger, kjøretøy, mennesker eller dyr.
 10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen. I alkoholpåvirket tilstand reduseres vurderingsevnen, mens reaksjonstiden øker. La en voksen edru person ta seg av oppskytningen.