Trygg hjemme i Tingvoll

Siden 2016 har Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) hatt ekstra fokus på å bedre brannsikkerheten hos risikoutsatte grupper. Gjennom satsingen «Trygg hjemme» har de samarbeidet tett med flere kommuner for å gi de som trenger det mest en mer brannsikker hverdag i egen bolig. Nå settes dette i gang også i Tingvoll kommune.

Statistikk og erfaring på landsbasis viser at det er flere grupper som er spesielt utsatt og sårbare i forhold til brann; eldre hjemmeboende, personer med nedsatt fysisk eller psykisk helse, personer med rusproblem eller personer med en annen sikkerhetskultur.  Trygg hjemme har som mål å bedre denne statistikken ved å gjøre det tryggere for de som trenger det mest. Nå starter satsingen opp også i Tingvoll kommune. Alle ansatte i kommunen som jobber med personer i risikogruppene skal gjennomgå en grunnleggende opplæring for å kunne gjennomføre en sjekk av brannsikkerheten hos sine brukere.
- Erfaring tilsier at mange i disse gruppene er særskilt sårbare ovenfor brann med tanke på økt sannsynlighet for å starte brann, redusert evne til å rømme og varsle. Sjekklisten gir oss en oversikt over «nå-situasjonen» i de enkelte hjem. Dersom det avdekkes et behov for tiltak skal kommunen og vi i fellesskap se på fornuftige løsninger. Målet er at alle funn som går på brannsikkerhet hos brukerne skal bli tatt tak i. Vi følger opp bekymringsmeldinger, monterer brannteknisk utstyr og drar på hjemmebesøk hos de som trenger ekstra oppfølging, sier Trygg hjemme-koordinator Therese Løvslett i NORBR.

Opplæring av ansatte i Tingvoll

I løpet av de neste ukene vil ansatte i Tingvoll kommune få opplæring i å gjennomføre en sjekk av brannsikkerheten hos sine brukere. - Mange ansatte i Tingvoll kommune legger hver dag ned stor innsats for at alle som ønsker det, kan bo hjemme. Gjennom satsingen Trygg hjemme får vi et verktøy vi kan bruke for å avdekke fare, innpasse utstyr og annen hjelp hjemme hos folk. Vi får også en møteplass mellom fagfolk for felles kompetansebygging. Jeg er sikker på at dette gir økt trygghet, og vil bidra til å redusere skade og kanskje redde liv, sier kommunedirektør i Tingvoll Odd-Arild Bugge.

Arbeidskrevende, men verdt innsatsen

Trygg hjemme er det største og mest omfattende brannforebyggende arbeidet som er igangsatt i NORBR så langt. – Det er mye arbeid for både oss i brannvesenet og de ansatte i kommunen som skal utføre sjekklistekontrollene, men det er verdt det. Vi har allerede opplevd flere tilfeller av branntilløp i andre deltakerkommuner der det fort kunne ha gått liv hadde det ikke vært for tiltak gjennomført som følge av dette prosjektet. Vi har tro på at det er dette som er «rett medisin» og et av de viktigste områdene vi kan bruke de forebyggende ressursene våre på, sier Løvslett.

 

Noen av de rundt 60 ansatte i Tingvoll kommune som fremover skal få grunnleggende brannvernopplæring for å bedre brannsikkerheten hjemme hos sine brukere. F.f.v: Anne Berit Amundsen, Hilde Reita, Grethe Helen Gjengstø, Therese Løvslett (NORBR), Lisbet Sætervik, Maria Elise Skorstad Uran og kommunedirektør Odd-Arild Bugge