Bål og grilling

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog, kystområder og annen utmark (utmark er det meste av innsjøer og vann, strender, myr, skog og fjell i Norge).

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne små "kaffebål" der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken og det har regnet i lang tid. Du kan også grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon. Slike små kaffebål må det ikke søkes om, men vi minner om at man selv er ansvarlig for å vurdere at dette er trygt! Er du i tvil så la være å fyre opp! Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen. Du kan grille i din egen hage, selv om det er generelt bålforbud. Hager regnes som innmark og omfattes ikke av forbudet.

Meld fra før bålbrenning

For kommunene Aukra, Tingvoll, Gjemnes, Sunndal, Molde og Rauma skal eget innmeldingsskjema fylles ut og sendes inn i god tid før det skal brennes bål eller gjøres opp ild utendørs.

Innmeldingsskjemaet for bålbrenning

Da forplikter du deg til følgende:

  • Brenningen skal skje forsvarlig og kun på sted hvor det åpenbart ikke kan medføre brann.
  • Slokkemiddel må være tilgjengelig.
  • Ved brenning på privat grunn, må tillatelse fra grunneier være innhentet.
  • Brenningen skal ikke være til sjenanse for naboer.
  • Oppgjort ild skal være fullstendig slokket før stedet forlates.
  • Bare rent trevirke kan brennes, avfallsbrenning* er ikke tillatt under noen omstendigheter.

*Med avfall menes trevirke som er behandlet (impregnert, beiset, limet, oljet osv.), søppel, hageavfall, plastikk, gummi, møbler o.l.

Sankthansbål

Husk at alle sankthansbål skal meldes til brannvesenet.

Brenning av hageavfall

Det er ikke lov å brenne hageavfall som gress og kvist. Hageavfall kan leveres avgiftsfritt hos RIR.

Brenning av avfall

All brenning av avfall er forbudt. Med avfall menes for eksempel bygningsavfall, restavfall og hageavfall. Impregnerte eller malte materialer, dekk, tekstiler, papp, papir, møbler, madrasser og båter inneholder svært skadelige stoffer som kan føre til alvorlige konsekvenser for både helse og miljø hvis de blir brent.

Å brenne avfall er ikke tillatt selv om bålet er meldt inn til brannvesenet. Det er kun tillatt å gjøre opp bål med rent trevirke.