Brannsikkerhet på hybel / i leilighet

Brannsikkerheten er et viktig moment å ta med i vurderingen før du bestemmer deg for valg av leilighet eller hybel i Molde. Sjekk at det finnes rømningsveier i tilfelle brann, at røykvarslere fungerer og at det finnes slokkeutstyr som pulverapparat eller brannslange.

Det er utleiers ansvar å sørge for at brannsikkerheten er tilfredsstillende. Brannvesenet utfører tilsyn av brannsikkerheten ved særskilte brannobjekt, men dette omfatter ikke private hybler. Derfor er det viktig at de som skal leie tar ansvar selv for å sjekke dette før de inngår leiekontrakt.

Les mer om brannsikker studentbolig på Sikker Hverdag fra DSB

Sjekkliste før du leier:

  • Tenk gjennom hvordan du skal komme deg ut av boligen hvis det skulle begynne å brenne! Er det gode nok rømningsmuligheter?
  • Vær særlig obs dersom boligen er i innredet loft med skråtak eller kjeller.
  • Sørg for at boligen er utstyrt med røykvarsler og at den er montert rett.
  • Sørg for at boligen er utstyrt med hensiktsmessig slokkeutstyr (6 kg håndslokker pulver/6 liter håndslokker med skum, husbrannslange)

Sjekkliste for når du flytter inn:

  • Kontroller at røykvarsleren er montert riktig. Test og vedlikehold den jevnlig, og sørg for at den har et fungerende batteri.
  • Sørg for at du har gode rømmingsmuligheter.
  • Hold rømningsveiene ryddige. I blokker og bygårder med mange beboere i hver oppgang er dette en særlig utfordring.
  • Hvis noe av det branntekniske utstyret slutter å virke eller at du oppdager andre mangler: varsle utleier. Det er utleiers ansvar å sørge for at hybelen er rett utstyrt, men du som bruker må selv sjekke at for eksempel røykvarsleren virker slik den skal med jevne mellomrom.  

Ta kontakt med brannvesenet hvis du er i tvil om brannsikkerheten er ivaretatt i boligen.