Dette må du som huseier gjøre før feiing:

Det er IKKE nødvendig at huseier må være til stede ved feiing så lenge punktene på listen under er utført:

  • Alle ildsteder må være slukket
  • Ventiler/spjeld på alle ildsteder må stenges
  • Husstige må settes frem og sikres mot å skli ut
  • Dersom feiing må utføres fra innvendig feieluke anbefaler vi at det tas kontakt med brannforebygger
     

Dersom man ikke er til stede ved feiing må man ta ut sot fra sotluke på egenhånd. Dersom det er ønskelig at brannforebyggeren skal gjøre dette må huseier være til stede for å sørge for adkomst. 

NB! Dersom tømming av sot forutsetter demontering eller flytting av ildsted må huseier sørge for dette selv.

Sikre trygg tilgang

På tak hvor det er helling utover skal det normalt være fastmontert takleider eller trinn. 

Stigemateriell på tak skal lede til skorsteinen og være utformet slik at brannforebygger kommer til på en tilfredsstillende og trygg måte for å gjennomføre feiing.

Der brannforebygger finner det nødvendig og trygt å bevege seg på takplater utenfor takstige for å gjennomføre feiing vil dette bli gjort. MERK: NORBR påtar seg ikke ansvar for eventuelle skader. Dersom huseier motsetter seg dette, må den ta kontakt med saksbehandler.

Er det to eller flere piper, skal adkomsten mellom dem sikres med takbro, eventuelt kan to eller flere takleidere benyttes. Stige til tak skal være sikret mot å skli.

Takleider, takbroer og stiger skal være av ubrennbart, korrosjonsbestandig materiale og tilfredsstille krav i Norsk Standard (NS-EN 516, NS-EN 517, NS-INSTA 650, prEN 12951). Stige av tremateriale blir ikke godtatt.

Piper som rager høyere enn 1,2 meter skal normalt være tilrettelagt med trinn/arbeidsplattform.

Eiendommer med manglende tilrettelegging for tilkomst på tak vil ikke få utført rengjøring.

Alternativt kan rengjøring utføres via feieluke på loft der dette er montert.