Dette må du som huseier gjøre før feiing:

Dette må du som huseier gjøre før feiing:

Det er IKKE nødvendig at huseier må være til stede ved feiing så lenge punktene på listen under er utført:

  • Steng luker, ventiler og spjeld slik at du slipper at det støver ned inne
  • Ildsted må være slukket
  • Rommet med feieluka skal være lett tilgjengelig og godt opplyst
  • Tilkomststige skal være lett tilgjengelig

Dersom man ikke er til stede ved feiing må man ta ut sot fra sotluke på egenhånd. Dersom det er ønskelig at brannforebyggeren skal gjøre dette må huseier være til stede for å sørge for adkomst. 

NB! Dersom tømming av sot forutsetter demontering eller flytting av ildsted må huseier sørge for dette selv.

Sikre trygg tilgang

På tak hvor det er helling utover skal det normalt være fastmontert takleider eller trinn.

Er det to eller flere piper, skal adkomsten mellom dem sikres med takbro, eventuelt kan to eller flere takleidere benyttes. Stige til tak skal være sikret mot å skli.

Takleider, takbroer og stiger skal være av ubrennbart, korrosjonsbestandig materiale og tilfredsstille krav i Norsk Standard (NS-EN 516, NS-EN 517, NS-INSTA 650, prEN 12951). Stige av tremateriale blir ikke godtatt.

Piper som rager høyere enn 1,2 meter skal normalt være tilrettelagt med trinn/arbeidsplattform.

Eiendommer med manglende tilrettelegging for tilkomst på tak vil ikke få utført rengjøring.

Alternativt kan rengjøring utføres via feieluke på loft der dette er montert.