Feiing og tilsyn

Feiing og tilsyn

Feiervesenets tilsyn med og rengjøring av fyringsanlegg skal bidra til færre pipebranner, og til at eventuelle pipebranner ikke sprer seg til bygningen.

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Behov for feiing av røykkanaler skal vurderes for hvert enkelt fyringsanlegg. Behov for rengjøring blir vurdert og fastsatt ved tilsyn, samt gjennom faglig vurdering av risikoforhold. Det er derfor ikke gitt at det er et behov for rengjøring hvert år. Nordmøre og Romsdal brann og redning utfører tilsyn og feiing i Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Rauma, Aukra og Molde.

Varsling av tilsyn og feiing

Tilsyn med eller feiing av fyringsanlegg varsles via SMS til boligeier. Via SMS kan du bekrefte avtale om tilsyn/feiing eller ta kontakt for ny avtale. Dersom SMS ikke besvares blir ikke tjenesten utført. NB! Avsenders telefonnummer kan virke ukjent, men det er helt trygt å besvare meldinger fra oss. 

Registrer din kontaktinformasjon her

Når du har registrert deg i kontakt- og reservasjonsregisteret, kan du få viktige brev og påminnelser fra stat og kommune digitalt.

Har du reservert deg mot digital kommunikasjon? Kommunen kan sende deg viktige varsel og meldinger selv om du har reservert deg mot digital kommunikasjon. Du vil kunne få slike varsel på det mobilnummeret eller på den e-postadressen du har lagt inn i kontakt- og reservasjonsregisteret i lenken over. Det er derfor viktig at kontaktinformasjonen din er oppdatert. 

Min Eiendom

På denne siden finner du all informasjon om din bolig/eiendom når det gjelder feiing og tilsyn med fyringsanlegget. Her kan du besvare varsel om tiltak, finne historikk, evt. avvik på ditt bygg og anmerkninger. Du kan også gi tilbakemeldinger om retting av avvik/anmerkninger og finne tidligere dialog med feiervesenet.

Feiing og tilsyn på Min Eiendom  

 

Meldeskjema nytt/endret ildsted

Eieren av et byggverk skal melde fra til Nordmøre og Romsdal brann og redning når det er installert nytt ildsted eller gjort andre vesentlige endringer av fyringsanlegget. Vi sørger for at dette videreformidles til din kommune.

Dersom ildstedet ikke er meldt inn, har ikke brannvesenet noe grunnlag for å utføre feiing eller føre tilsyn med boligen.

Innmelding av nytt ildsted/endring av ildsted i kommunene Aukra, Rauma, Tingvoll, Gjemnes, Sunndal og Molde:

Meldingsskjema for nytt/endret ildsted

Her finner du utskriftsvennlig versjon (PDF, 105 kB)

Søknad om gebyrfritak i Molde kommune

Dersom du fjerner alle ildstedene i boligen kan du søke om gebyrfritak:

Søknad om gebyrfritak ved fjerning av ildsted

OBS: Søknadsskjemaet gjelder kun for Molde kommune. Dersom du ikke bor i Molde så ta kontakt med egen kommune.

Dette må du som huseier gjøre før feiing:

  • Steng luker, ventiler og spjeld slik at du slipper at det støver ned inne
  • Ildsted må være slukket
  • Rommet med feieluka skal være lett tilgjengelig og godt opplyst
  • Tilkomststige skal være lett tilgjengelig

Det er IKKE nødvendig at huseier må være tilstede ved feiing så lenge punktene på listen over er utført og man kan ta ut sot fra sotluke på egenhånd. Dersom det er ønskelig at feieren gjør dette må huseier være tilstedet å sørge for adkomst. 

Tilsyn med pipe/ildsted omfatter kontroll av:

  • eventuelle tidligere avvik eller anmerkninger ved fyringsanlegget er fulgt opp og utbedret
  • eventuelle nye ildsted eller vesentlige endringer ved fyringsanlegget er meldt til brannvesenet via e-skjema (lenke).
  • ildsted, røykkanal, sotluke, skorstein og eventuelle matesystem for brensel er tilfredsstillende bygget og montert (herunder uklarheter omkring lovverkets krav til fyringsanlegget og konsekvenser av manglende oppfyllelse og hvorledes utbedring kan foretas)
  • anlegget er tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt.

I tillegg blir det gitt informasjon og veiledning om generelle brannsikkerhetsspørsmål, herunder røykvarsler, rømningsveier og håndslokkeutstyr. Ved tilsyn må huseier være tilstede og ha tilgjengelig dokumentasjon for ildsted/er som viser montering, kontroll og vedlikehold av fyringsanlegget. 

Sikre trygg tilgang

På tak hvor det er helling utover skal det normalt være fastmontert takleider eller trinn.

Er det to eller flere piper, skal adkomsten mellom dem sikres med takbro, eventuelt kan to eller flere takleidere benyttes. Stige til tak skal være sikret mot å skli.

Takleider, takbroer og stiger skal være av ubrennbart, korrosjonsbestandig materiale og tilfredsstille krav i Norsk Standard (NS-EN 516, NS-EN 517, NS-INSTA 650, prEN 12951). Stige av tremateriale blir ikke godtatt.

Piper som rager høyere enn 1,2 meter skal normalt være tilrettelagt med trinn/arbeidsplattform.

Eiendommer med manglende tilrettelegging for tilkomst på tak vil ikke få utført feiing.

Alternativt kan feiing utføres via feieluke på loft der dette er montert.

Fritidsboliger

Fra januar 2016 kom det ny forskrift om brannforebygging for fritidsboliger. 

Nordmøre og Romsdal brann og redning har som mål å foreta et tilsyn på alle fritidsboliger innen 4 år, ut ifra tilsynet vil det bli bestemt om det  er behov for feiing. Dette er et årlig gebyr, likt gebyret for vanlig bolig.

Pris

For opplysninger om feie- og tilsynsgebyr: se din kommunes hjemmeside.

 

Go to the english version

Åpningstider

Feierne kan svare på henvendelser hverdager mellom kl. 08.30 og kl. 14.00.

Vær klar over at feierne ikke svarer på telefon dersom de er på taket og feier.

Kontakt

E-post: feiervesen@molde.kommune.no

Telefonnummer og e-postadresser til feierne:

Molde/Aukra:
Albert Vestad (teamleder): 90 15 20 08

Jøran Stavik: 91 70 03 81

Pål Henrik Karlsen: 91 70 03 82

Øystein Eidem: 90 10 06 86

Christine Sæther: 90 03 20 13

Sunndal:
Tonje Myren (teamleder): 46 83 39 85

Gjemnes:
Terje Heggem: 90 57 76 16

Rauma:
Bernt Mittet (teamleder): 91 55 61 94

Øyvind Unhjem: 93 67 16 08

Edvard Lindvik: 93 67 16 09

Tingvoll:
Erling Ormsettrø: 91 34 75 67