Feiing og tilsyn

Forebyggende avdeling skal utføre tilsyn med- og rengjøre fyringsanlegg (pipe og ildsted) for å hindre branner i piper, som i verste fall kan føre til brann i bygning.    

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir rengjort ved behov. Behov for rengjøring av røykkanaler skal vurderes for hvert enkelt fyringsanlegg. Behov for rengjøring blir vurdert og fastsatt ved tilsyn, samt gjennom faglig vurdering av risikoforhold. Det er derfor ikke gitt at det er et behov for rengjøring hvert år. Nordmøre og Romsdal brann og redning utfører tilsyn og rengjøring i Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Rauma, Aukra og Molde.

For å avdekke behov for rengjøring og for å sjekke tilstand på fyringsanlegg går vi tilsyn med dette. Rengjøring og tilsyn utføres ikke samtidig. Det er forskjellige tiltak du som huseier må gjøre før enten rengjøring eller tilsyn. Under finner du mer informasjon om dette:

Varsling av tilsyn og rengjøring

Tilsyn med eller rengjøring av fyringsanlegg varsles via SMS til boligeier. Via SMS kan du bekrefte avtale om tilsyn/rengjøring eller ta kontakt for ny avtale. Dersom SMS ikke besvares blir ikke tjenesten utført. NB! Avsenders telefonnummer kan virke ukjent, men det er helt trygt å besvare meldinger fra oss. 

Registrer din kontaktinformasjon her

Når du har registrert deg i kontakt- og reservasjonsregisteret, kan du få viktige brev og påminnelser fra stat og kommune digitalt.

Har du reservert deg mot digital kommunikasjon? Kommunen kan sende deg viktige varsel og meldinger selv om du har reservert deg mot digital kommunikasjon. Du vil kunne få slike varsel på det mobilnummeret eller på den e-postadressen du har lagt inn i kontakt- og reservasjonsregisteret i lenken over. Det er derfor viktig at kontaktinformasjonen din er oppdatert. 

Min Eiendom

På denne siden finner du all informasjon om din bolig/eiendom når det gjelder rengjøring og tilsyn med fyringsanlegget. Her kan du besvare varsel om tiltak, finne historikk, evt. avvik på ditt bygg og anmerkninger. Du kan også gi tilbakemeldinger om retting av avvik/anmerkninger og finne tidligere dialog med feiervesenet.

Feiing og tilsyn på Min Eiendom  

Fritidsboliger

Fra januar 2016 kom det ny forskrift om brannforebygging for fritidsboliger. 

Nordmøre og Romsdal brann og redning har som mål å foreta et tilsyn på alle fritidsboliger innen 4 år, ut ifra tilsynet vil det bli bestemt om det  er behov for rengjøring. Dette er et årlig gebyr, likt gebyret for vanlig bolig.

Pris

For opplysninger om feie- og tilsynsgebyr: se din kommunes hjemmeside.
Prisliste for ekstra feie- og tilsynstjenester finner du her (PDF, 185 kB)

Utvidet informasjon om rengjøring og tilsyn med fyringsanlegg

Her finner du utvidet informasjon om rengjøring og tilsyn med fyringsanlegg

Go to the english version

Oversikt lokale forskrifter for gebyr for tilsyn og feiing av fyringsanlegg

Gebyrforskrift Molde kommune

Gebyrforskrift Aukra kommune

Gebyrforskrift Gjemnes kommune

Gebyrforskrift Rauma kommune

Gebyrforskrift Tingvoll kommune

Gebyrforskrift Sunndal kommune