Feiing og tilsyn

Feiing og tilsyn

Feiervesenets tilsyn med og rengjøring av fyringsanlegg skal bidra til færre pipebranner, og til at eventuelle pipebranner ikke sprer seg til bygningen.

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Behov for feiing av røykkanaler skal vurderes for hvert enkelt fyringsanlegg. Behov for rengjøring blir vurdert og fastsatt ved tilsyn, samt gjennom faglig vurdering av risikoforhold. Det er derfor ikke gitt at det er et behov for rengjøring hvert år. Nordmøre og Romsdal brann og redning utfører tilsyn og feiing i Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Rauma, Aukra og Molde.

For å avdekke behov for feiing og for å sjekke tilstand på fyringsanlegg går vi tilsyn med dette. Feiing og tilsyn utføres ikke samtidig og det er forskjellige tiltak du som huseier må gjøre før enten feiing eller tilsyn. Under finner du mer informasjon om dette:

Varsling av tilsyn og feiing

Tilsyn med eller feiing av fyringsanlegg varsles via SMS til boligeier. Via SMS kan du bekrefte avtale om tilsyn/feiing eller ta kontakt for ny avtale. Dersom SMS ikke besvares blir ikke tjenesten utført. NB! Avsenders telefonnummer kan virke ukjent, men det er helt trygt å besvare meldinger fra oss. 

Registrer din kontaktinformasjon her

Når du har registrert deg i kontakt- og reservasjonsregisteret, kan du få viktige brev og påminnelser fra stat og kommune digitalt.

Har du reservert deg mot digital kommunikasjon? Kommunen kan sende deg viktige varsel og meldinger selv om du har reservert deg mot digital kommunikasjon. Du vil kunne få slike varsel på det mobilnummeret eller på den e-postadressen du har lagt inn i kontakt- og reservasjonsregisteret i lenken over. Det er derfor viktig at kontaktinformasjonen din er oppdatert. 

Min Eiendom

På denne siden finner du all informasjon om din bolig/eiendom når det gjelder feiing og tilsyn med fyringsanlegget. Her kan du besvare varsel om tiltak, finne historikk, evt. avvik på ditt bygg og anmerkninger. Du kan også gi tilbakemeldinger om retting av avvik/anmerkninger og finne tidligere dialog med feiervesenet.

Feiing og tilsyn på Min Eiendom  

Fritidsboliger

Fra januar 2016 kom det ny forskrift om brannforebygging for fritidsboliger. 

Nordmøre og Romsdal brann og redning har som mål å foreta et tilsyn på alle fritidsboliger innen 4 år, ut ifra tilsynet vil det bli bestemt om det  er behov for feiing. Dette er et årlig gebyr, likt gebyret for vanlig bolig.

Pris

For opplysninger om feie- og tilsynsgebyr: se din kommunes hjemmeside.

Utvidet informasjon om feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Her finner du utvidet informasjon om feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Go to the english version

Oversikt lokale forskrifter for gebyr for tilsyn og feiing av fyringsanlegg

Gebyrforskrift Molde kommune

Gebyrforskrift Aukra kommune

Gebyrforskrift Gjemnes kommune

Gebyrforskrift Rauma kommune

Gebyrforskrift Tingvoll kommune

Gebyrforskrift Sunndal kommune

Åpningstider

Feierne kan svare på henvendelser hverdager mellom kl. 08.30 og kl. 14.00.

Vær klar over at feierne ikke svarer på telefon dersom de er på taket og feier.

Kontakt

E-post: feiervesen@molde.kommune.no

Telefonnummer og e-postadresser til feierne:

Molde/Aukra:
Albert Vestad (fagleder): 90 15 20 08

Jøran Stavik: 91 70 03 81

Pål Henrik Karlsen: 91 70 03 82

Christine Sæther: 90 03 20 13

Morten Kvam: 95 89 55 59

Sunndal:
Tonje Myren (teamleder) 90 47 31 45

Bjørge Sørvik: 91 74 01 27

Tommy Ruste: 90 27 86 05

Gjemnes:
Bjørge Sørvik: 91 74 01 27

Rauma:
Bernt Mittet (teamleder): 91 55 61 94

Øyvind Unhjem: 93 67 16 08

Edvard Lindvik: 93 67 16 09

Tingvoll:
Erling Ormsettrø: 91 34 75 67