Dette må du som huseier gjøre før tilsyn:

Dette må du som huseier gjøre før tilsyn:

  • Eier eller representant for eier være til stede
  • Samtlige enheter, ildsteder, sotluker og skorsteiner være tilgjengelige
  • Om nødvendig må andre brukere varsles
  • Det er IKKE nødvendig å sette opp stige ved tilsyn

Det er ønskelig at eier fremskaffer eventuell kontrollerklæring eller annen dokumentasjon (monteringsanvisninger) over fyringsanleggets beskaffenhet, kontroll og vedlikehold. 

Tilsyn med pipe/ildsted omfatter kontroll av:

  • eventuelle tidligere avvik eller anmerkninger ved fyringsanlegget er fulgt opp og utbedret
  • eventuelle nye ildsted eller vesentlige endringer ved fyringsanlegget er meldt til brannvesenet via e-skjema (lenke).
  • ildsted, røykkanal, sotluke, skorstein og eventuelle matesystem for brensel er tilfredsstillende bygget og montert (herunder uklarheter omkring lovverkets krav til fyringsanlegget og konsekvenser av manglende oppfyllelse og hvorledes utbedring kan foretas)
  • anlegget er tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt.

I tillegg blir det gitt informasjon og veiledning om generelle brannsikkerhetsspørsmål, herunder røykvarsler, rømningsveier og håndslokkeutstyr. Ved tilsyn må huseier være tilstede og ha tilgjengelig dokumentasjon for ildsted/er som viser montering, kontroll og vedlikehold av fyringsanlegget.