Dette må du som huseier gjøre før tilsyn:

  • Eier eller representant for eier være til stede
  • Samtlige enheter, ildsteder, sotluker og skorsteiner være tilgjengelige
  • Om nødvendig må andre brukere varsles
  • Det er IKKE nødvendig å sette opp stige ved tilsyn

Det er ønskelig at eier fremskaffer eventuell kontrollerklæring eller annen dokumentasjon (monteringsanvisninger) over fyringsanleggets beskaffenhet, kontroll og vedlikehold. 

Tilsyn med pipe/ildsted omfatter kontroll av:

  • eventuelle tidligere avvik eller anmerkninger ved fyringsanlegget er fulgt opp og utbedret
  • eventuelle nye ildsted eller vesentlige endringer ved fyringsanlegget er meldt til brannvesenet via e-skjema (lenke).
  • ildsted, røykkanal, sotluke, skorstein og eventuelle matesystem for brensel er tilfredsstillende bygget og montert (herunder uklarheter omkring lovverkets krav til fyringsanlegget og konsekvenser av manglende oppfyllelse og hvorledes utbedring kan foretas)
  • anlegget er tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt.

I tillegg blir det gitt informasjon og veiledning om generelle brannsikkerhetsspørsmål, herunder røykvarsler, rømningsveier og håndslokkeutstyr. Ved tilsyn må huseier være tilstede og ha tilgjengelig dokumentasjon for ildsted/er som viser montering, kontroll og vedlikehold av fyringsanlegget. 

Forhåndsvarsel
Om man ikke kan møte til avtalt tilsyn må det gis beskjed om det så tidlig som mulig. Manglende oppmøte ved avtalt tilsyn medfører gebyr på 594,00 kr.

Dersom vi ikke får tilgang til fyringsanlegget over en betydelig tid, vil det kunne føre til vedtak i henhold til § 37 - 1. ledd (brann- og eksplosjonsvernloven).