Meld inn arrangement, fakkeltog eller overnatting

Planlegger du et stort arrangement eller en tilstelning som skal foregå i et bygg eller område som ikke normalt brukes til dette? Da må dere sørge for at brannsikkerheten blir ivaretatt, og varsle brannvesenet om arrangementet.

Skal du bruke lokaler til overnatting som ikke er godkjente overnattingssteder, må du også melde fra. Dette kan være for eksempel skoler, idrettslokaler, barnehager eller andre bygg.

Du må også melde fra hvis du skal arrangere fakkeltog eller annen markering med fakler.

Meldingen må du sende oss ei uke i forveien. Du som fyller ut skjemaet mottar et automatisk svar på meldingen.

Her er meldingsskjema du kan bruke

Les veileder først

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har laget en veileder for sikkerhet ved store arrangementer som vi oppfordrer alle arrangører til å sette seg godt inn i før du sender melding til brann- og redningsetaten.

Kontroll

Brannvesenet kan gjennomføre kontroll før eller under arrangementet hvis det blir nødvendig.

Kopi av arrangementsmeldingen sendes automatisk til alarmsentralen ved Molde brannstasjon.