Melding om nytt/endret ildsted eller søke om gebyrfritak

Meld fra hvis du installerer, fjerner eller endrer et ildsted.

Eieren av et byggverk skal melde fra til Nordmøre og Romsdal brann og redning når det er installert nytt ildsted eller gjort andre vesentlige endringer av fyringsanlegget. Vi sørger for at dette videreformidles til din kommune.

Dersom ildstedet ikke er meldt inn, har ikke brannvesenet noe grunnlag for å utføre feiing eller føre tilsyn med boligen.

Innmelding av nytt ildsted/endring av ildsted i kommunene Aukra, Rauma, Tingvoll, Gjemnes, Sunndal og Molde:

Meldingsskjema for nytt/endret ildsted

Her finner du utskriftsvennlig versjon (PDF, 105 kB)

Søknad om gebyrfritak

Dersom du fjerner alle ildstedene i boligen kan du søke om gebyrfritak:

Søknad om gebyrfritak ved fjerning av ildsted

Her finner du utskriftsvennlig versjon (PDF, 181 kB)

Åpningstider

Kontakt

Telefon: 71 19 18 00
E-post: postmottak