Begrens skadene ved hjelp av restverdiredning

Gjennom Restverdiredning (RVR) samarbeider brannvesenet og forsikringsnæringen om å redde mest mulig av gjenverdiene etter branner, vannlekkasjer, fuktskader eller andre skader. Brannvesenet og forsikringsbransjen kan med RVR-tjenesten framvise et godt fungerende samarbeid til alles beste.

Dersom du får f.eks. vannskade er det gratis for deg som forsikringstager å få bistand av brannvesenet. Du kontakter oss og vi rykker ut med vår RVR bil for å hjelpe deg med å begrense skadeomfanget. På RVR bilen har vi vannstøvsugere, avfuktere og annet utstyr som bidrar til at skadeomfanget som følge av lekkasjen blir så små som mulig.

De som kaller ut RVR bilen vil ikke bli økonomisk belastet. Tjenesten betales via hus- eller bygningseiers forsikringsselskap og er dermed gratis å ta i bruk for huseier. Dersom RVR-innsatsen er tilstrekkelig for å få håndtert skaden, og skaden ikke utløser ytterlige forsikringskrav, vil heller ikke forsikringstager måtte betale egenandel.

RVR-bilen er plassert på hovedstasjonen i Molde.

RVR-tjenesten er i beredskap 24 timer i døgnet, hele året, og rekvireres fra Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR). Restverdiredningstjenesten er organisert ved at forsikringsnæringen ved Finans Norge Forsikringsdrift har investert i spesialinnredede biler som er plassert på 20 brannstasjoner rundt om i landet. NORBR dekker Nordmøre og Romsdalen, mens restverdiredning for Sunnmøre er lokalisert i Ålesund.

 

 

 

Tjenesten startet forsiktig opp i 1986 og har vært en suksesshistorie både for de skadelidte og for forsikringsbransjen. Ved branner eller andre skader kan tidlig RVR-innsats redde betydelige verdier. Det er derfor viktig at RVR varsles tidlig, slik at man tidligst mulig kan begynne arbeidet med skadebegrensning. RVR-arbeidet kan i mange tilfeller utføres parallelt med f.eks en slokkeinnsats.

For mer informasjon om RVR-tjenesten: www.rvr.no

  Utstyr for å takle det meste av situasjoner knyttet til restverdiredning.