Retningslinjer for slokkevann og brannvesenets adkomst

Retningslinjer: Tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats - NORBR

Denne retningslinjen angir forutsetninger for slokkevann, adkomst, plassbehov, tilrettelegging og rekkevidde for rask og effektiv rednings- og slokkeinnsats med kjøretøy og materiell fra Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR). Forutsetningene er angitt for blant annetadkomstveier, slokkevann og brannredningsareal.
Les mer om retningslinjer for adkomst her (PDF, 3 MB)

 

Saksgang slokkevannsløsning i byggesaker- NORBR

Angir saksgang for slokkevannsløsning i byggesaker. Se også Retningslinjer: Tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats kap. 7.
Les mer om retningslinjer for brannslokkevann her (PDF, 175 kB)

 

Registreringsskjema for telefonisk åpning av bom

Stadig flere benytter seg av ulike løsninger med telefonisk åpning av bom. Dersom du har en slik løsning så ber vi deg registrere dette via skjemaet. Denne registreringen gjør at vi selv kan åpne bommen ifbm. utrykninger.
Registreringsskjema for telefonisk åpning av bom