Retningslinjer for slokkevann og brannvesenets adkomst

Retningslinjer for slokkevann og brannvesenets adkomst

Retningslinjer for adkomst, plassbehov og rekkevidde for brannvesenets kjøretøy og materiell

Denne retningslinjen angir forutsetninger for adkomst, plassbehov, tilrettelegging og rekkevidde for rask og effektiv rednings- og slokkeinnsats med kjøretøy og materiell fra Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR). Forutsetningene er angitt både for adkomstveier og for brannredningsareal.
Les mer om retningslinjer for adkomst her (PDF, 220 kB)

 

Retningslinjer for brannslokkevann

Retningslinjene for brannslokkevann skal være et verktøy for samarbeid mellom de kommunale etatene som forvalter brannmyndighet, vannverk, bygningsmyndighet og planmyndighet, og sørge for at etatene opptrer enhetlig med hensyn til forvaltning av brannslokkevann.
Les mer om retningslinjer for brannslokkevann her (PDF, 229 kB)

 

Registreringsskjema for telefonisk åpning av bom

Stadig flere benytter seg av ulike løsninger med telefonisk åpning av bom. Dersom du har en slik løsning så ber vi deg registrere dette via skjemaet. Denne registreringen gjør at vi selv kan åpne bommen ifbm. utrykninger.
Registreringsskjema for telefonisk åpning av bom