Kontroll av slukkemateriell

NORBR utfører kontroll av håndslokkere for privatpersoner. 

NORBR har nå avviklet tjenesten med service og kontroll av håndslokkematteriel i bedrifter/borettslag.

Privatpersoner kan fortsatt ta med seg sin håndslokker innom hovedstasjonen i Molde for å få tatt årskontroll på apparatet.

All kontroll av håndslokkere utføres i henhold til gjeldene regelverk:

Kontroll av håndslokker ihht NS 3910

Alle våre kontroller blir utført av personell med kompetansebevis.

Alarmsentralen tlf 71 19 18 00