Service og kontroll av slukkemateriell

Service og kontroll av slukkemateriell

NORBR utfører service og kontroll av slukkemateriell.

All vår service og kontroll av håndslokkere og brannslangetromler utføres i henhold til gjeldene regelverk:

Kontroll og service av håndslokker ihht NS 3910
Kontroll og service av brannslangetromler ihht NS EN 671-3

Alle våre kontroller og servicer blir utført av personell med kompetansebevis.

Alle bedrifter som har håndslokkere og/eller brannslangetromler i sine lokaler må få gjennomført årlig sakkyndig kontroll og service i henhold til brannvernregelverket. NORBR er en av flere aktører som utfører denne tjenesten.

Ta kontakt for tilbud om kontroll og serviceavtale:

Alarmsentralen tlf 71 19 18 00