Arbeidsverktøy for kommunene

Arbeidsverktøy for kommunene

Her finner du som deltager i Trygg Hjemme satsningen nyttige verktøy og tips.

Livsviktig

Livsviktig er en nasjonal satsning fra Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som skal bidra til bedre brannsikkerhet for risikoutsatte grupper. Her finner du informasjon og e-læringskurs for samarbeid mellom helse og brann.

Livsviktig

E-læringskurset Samarbeid helse og brann:
E-læring

DSB og Helsedirektoratet har laget en veileder om samarbeidet mellom kommunale tjenesteytere i arbeidet om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper:

Veileder

Klikk for stort bilde livsviktigsamarbeid.no