Arbeidsverktøy for kommunene

Her finner du som deltager i Trygg Hjemme satsningen nyttige verktøy og tips.

Livsviktig

Livsviktig er en nasjonal satsning fra Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som skal bidra til bedre brannsikkerhet for risikoutsatte grupper. Her finner du informasjon og e-læringskurs for samarbeid mellom helse og brann.

Livsviktig

E-læringskurset Samarbeid helse og brann:
E-læring

Dette e-læringskurset fra Kunnskapsbanken gir deg innsikt i hvordan det er å ha nedsatt hørsel og hvilke utfordringer brukerne møter. Det er primært rettet mot hørselskontakter i kommunene, men mye av kunnskapen er også relevant for Trygg hjemme:

Grunnkurs hørsel

DSB og Helsedirektoratet har laget en veileder om samarbeidet mellom kommunale tjenesteytere i arbeidet om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper:

Veileder

 

livsviktigsamarbeid.no