Trygg hjemme

Visste du at 3 av 4 som omkommer i brann tilhører en risikoutsatt gruppe? Og at nesten alle dødsbranner skjer i noens hjem? Det et mål at flere skal bo hjemme lengst mulig på tross av utfordringer med å klare seg selv, samtidig vet vi at brannsikkerheten i private hjem ofte er dårlig tilpasset personer med redusert boevne. Dette stiller krav til at vi jobber systematisk og målrettet sammen for at alle skal være trygg hjemme.


 

DSB