Trygg hjemme

Trygg hjemme

Visste du at 3 av 4 som omkommer i brann tilhører en risikoutsatt gruppe? Og at nesten alle dødsbranner skjer i noens hjem? Det et mål at flere skal bo hjemme lengst mulig på tross av utfordringer med å klare seg selv, samtidig vet vi at brannsikkerheten i private hjem ofte er dårlig tilpasset personer med redusert boevne. Dette stiller krav til at vi jobber systematisk og målrettet sammen for at alle skal være trygg hjemme.


 

Illustrasjonsbilde trygg hjemme - Klikk for stort bilde DSB