Unødige alarmer

Unødige alarmer svekker beredskapen, og reduserer folks respekt for brannalarmen. Vi oppfordrer alle med automatiske brannalarmanlegg til å gjøre tiltak for å unngå unødige alarmer.

Illustrasjonsbilde brannbil - Klikk for stort bilde

Hva er en unødig alarm?

En unødig alarm er en automatisk alarm som er utløst uten at det er en reell brann under utvikling.

Hvorfor vil vi unngå unødige alarmer?

Unødige alarmer fører til redusert brannberedskap. Verdifull tid går tapt om brannvesenet er på utrykning til et sted der det ikke brenner, og det samtidig oppstår en reell hendelse et helt annet sted. Unødige alarmer stjeler også tid som er avsatt til øvelser og vedlikehold.

 • Unødige alarmer bidrar til at folk ikke respekterer brannalarmen. Gjentatte feilalarmer får mange til å avvente med å forlate bygningen til de ser hva andre gjør. Dette forsinker evakueringen, og kan i verste fall utgjøre en fare for liv og helse.
 • Unødige alarmer kan gi bedrifter stopp i produksjonen, tapte inntekter og forstyrrelser i arbeidet. I barnehager, skoler og behandlingsinstitusjoner kan unødige alarmer skape engstelse blant barn, elever, pasienter og beboere.
 • Utrykningskjøring innebærer i seg selv en risiko som kan føre til farlige situasjoner i trafikken.

Hvordan oppstår unødige alarmer?

Det er mange grunner til at brannalarmanlegg utløses automatisk uten at det er reell fare for brann. Brukerfeil, feildimensjonering og tekniske feil er mest typisk:

 • Os fra komfyr/stekeovn i forbindelse med matlaging
 • Damp fra dusj og lignende
 • Bygningsarbeid/varmt arbeid som utvikler røyk eller damp
 • Renhold eller bygningsarbeid som medfører oppvirvling av støv (f.eks. feiemaskin)
 • Arbeid på alarmanlegget uten at alarmsoner kobles ut og/eller uten at 110-sentralen er varslet på forhånd
 • Brannøvelser som ikke er meldt inn til 110-sentralen
 • Manuelle meldere som er utløst uten at det er brann
 • Bruk av røykmaskin i forbindelse med arrangementer
 • Kjemi- eller fysikkforsøk som utvikler røyk eller damp
 • Feilplasserte detektorer eller valg av feil detektortyper
 • Teknisk svikt i brannalarmanlegget

Hva skjer ved gjentatte unødige brannalarmer?

For bedriftskunder vil unødig alarm medføre et gebyr til anleggets eier. Dette er for tiden satt til kr 4600,- + mva. per utrykning. Gebyret gjenspeiler brannvesenets kostnader i forbindelse med utrykningen.
For privatkunder koster det 1000,-, men man kan ha 1 ha en unødig utrykning i kvartalet som ikke faktureres.

Hva bør dere gjøre?

Et godt systematisk brannvernarbeid vil redusere risikoen for både brann og unødige alarmer. Her står krav beskrevet i internkontrollforskriften og forskrift om brannforebygging sentralt. Blant konkrete tiltak for å redusere antall unødige alarmer, anbefaler vi følgende:

 • Gjennomfør en risikokartlegging der dere vurderer mulige årsaker til unødige alarmer hos dere. Følg opp med tiltak for å hindre at noe av det skjer.
 • Sørg for jevnlig ettersyn og vedlikehold på alarmanlegg og detektorer. Inngå en avtale med et kyndig firma om kontroll og service minimum én gang årlig. Følg opp eventuelle avvik omgående.
 • Skift ut detektorer som utløser for lett med bedre detektortyper. Vurder flytting av detektorer fra spesielt utsatte områder eller justering av detektorers følsomhet innenfor lovlige krav. Dette må utføres av kyndig personell.
 • Sørg for god opplæring av nøkkelpersonell hos brukerne av bygget. Forklar hvordan brannalarmanlegget fungerer, hvilke rutiner som gjelder for å unngå unødig alarm, og hva man skal gjøre hvis alarmen likevel går unødig.
 • Pass på at personell som driver med vedlikehold, arbeid i bygget, rengjøring og lignende også får god opplæring.
 • Lag rutiner for oppfølging av unødige alarmer. Sørg for at hendelser registreres i virksomhetens internkontrollsystem, og følg opp med tiltak for å unngå tilsvarende hendelser.
 • Pass på at det er velfungerende avtrekk fra kjøkkenvifter.
 • Finn løsninger for å hindre at manuelle brannmeldere trykkes inn unødig, eksempelvis ved å sette på beskyttelsesdeksel.
 • Pass på at dere har gode rutiner for utkobling av alarmanlegget, soner eller enkeltdetektorer ved arbeid i bygget, bruk av røykmaskin og andre aktiviteter som medfører røyk, damp eller støv.
 • Etabler rutiner for å melde fra til 110-sentralen på forhånd på tlf. 70 11 99 99, dersom det skal utføres arbeid på alarmanlegget, gjennomføres brannøvelse eller lignende. De som har alarmanlegg tilknyttet alarmsentralen i Molde må huske å også varsle her på tlf: 71 19 18 00.