Aktuelt

Siden 2016 har Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) hatt ekstra fokus på å bedre brannsikkerheten hos risikoutsatte grupper. Gjennom satsingen «Trygg hjemme» har de samarbeidet tett med flere kommuner for å gi de som trenger det mest en mer brannsikker hverdag i egen bolig. Nå settes dette i gang også i Tingvoll kommune.

Første driftsår for NORBR er unnagjort og i årsmeldingen for 2020 kan dere lese mer om hvordan det har gått.

Skal du på hytta i påskeferie må du huske å ta med deg nye batteri til røykvarslerne. Tidlig varsling er det viktigste tiltaket når det gjelder brannsikkerhet og dette gjelder spesielt på hytter og fritidsboliger som ligger avsidesliggende til.

Brann- og redningsvesenet i Møre og Romsdal rykket i 2020 ut til 79 branner og branntilløp på komfyren. I hovedsak tørrkokinger. En komfyrvakt kan løse problemet og bidra til å redde liv og verdier.

Året går mot slutten og nyttårsaften nærmer seg. Det kan innebære en økt brannfare og potensiale for personskade i forbindelse med uvettig bruk av fyrverkeri. Brannvesenet ønsker i den forbindelse å komme med noen råd som kan bidra til en trygg og fin feiring for alle.

Bruk av droner ved akutte hendelser blir stadig vanligere blant blålysetatene og andre beredskapsorganisasjoner. Nå er drone også blitt en del av verktøykassen til Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS.

1. desember er dagen for å bytte batteri på røykvarslerne i din bolig. Tidlig varsling er et av de viktigste kriteriene for å unngå personskader ved brann.

Vinteren nærmer seg og med den er det også mange som tar i bruk ildstedet sitt for å holde varmen. For å unngå brann i pipen og samtidig få mest effekt ut av veden er det viktig at du fyrer riktig.

På grunn av situasjonen med covid-19 kan vi i år ikke arrangere Åpen dag eller barnehagedager på brannstasjonene våre. Derfor kjører vi i stedet en konkurranse for alle barnehagene i vårt ansvarsområde i forbindelse med den nasjonale Brannvernuken i uke 38. Premien er et besøk av super-brannbamsen Bjørnis!  

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) skal ansette 44 nye brannkonstabler i deltidsstillinger ved ulike brannstasjoner og branndepot i sitt ansvarsområde.