Aktuelt

Illustrasjonsbilde fyrverkeri

Bruk av fyrverkeri kan innebære en økt brannfare og potensiale for personskade dersom man ikke tar forhåndsregler. Her får du brannvesenets råd for en trygg og sikker nyttårsfeiring.

Det er meldt minusgrader og vinteren nærmer seg for alvor. Med dyre strømpriser er det mange som benytter seg av vedfyring for å holde varmen. Fyrer du rett oppnår du to store fordeler: Du får mest mulig effekt av veden samtidig som at faren for brann i pipen reduseres.

I Nordmøre og Romsdal brann og redning sitt ansvarsområde har det de siste fem årene vært 81 boligbranner. Røykvarsleren redder liv. Test røykvarslerne og bytt batteri ved behov på Røykvarslerdagen 1. desember.

Vi får mange henvendelser fra barnehager som vil ha besøk av Brannbamsen Bjørnis, noe vi synes er veldig stas. Dessverre så har vi ikke kapasitet til å besøke alle så derfor kjører vi i gang en konkurranse for alle barnehagene i vårt ansvarsområde i forbindelse med den nasjonale Brannvernuken i uke 38. Premien er et besøk av super-brannbamsen Bjørnis!

Endelig kan vi arrangere Åpen dag på brannstasjonen igjen! 

 

Brannsikkerheten er et viktig moment å ta med i vurderingen før du bestemmer deg for valg av leilighet eller hybel. Sjekk at det finnes rømningsveier i tilfelle brann, at røykvarslere fungerer og at det finnes slokkeutstyr som pulverapparat eller brannslange.

Ved forebyggende avdeling ønsker vi nå å rekruttere en motivert medarbeider for å opprettholde og styrke vår brannforebyggende innsats. I tillegg til medvirkning i annet brannforebyggende arbeid, er stillingen tiltenkt et hovedfokus på risikobasert tilsyn med, og oppfølging av, særskilte brannobjekt.

Lurer du på hva som har skjedd i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) i løpet av året som gikk? Det kan du lese mer om i vår årsmelding for 2021. 

På grunn av situasjonen med covid-19 kan vi i år ikke arrangere Åpen dag eller barnehagedager på brannstasjonene våre. Derfor kjører vi i stedet en konkurranse for alle barnehagene i vårt ansvarsområde i forbindelse med den nasjonale Brannvernuken i uke 38. Premien er et besøk av super-brannbamsen Bjørnis!