Aktuelt

Unødige alarmer svekker beredskapen, og reduserer folks respekt for brannalarmen. Vi oppfordrer alle med automatiske brannalarmanlegg til å gjøre tiltak for å unngå unødige alarmer.

Ved forebyggende avdeling ønsker vi nå å rekruttere en motivert medarbeider for å opprettholde og styrke vår brannforebyggende innsats. I tillegg til medvirkning i annet brannforebyggende arbeid, er stillingen tiltenkt et hovedfokus på risikobasert tilsyn med, og oppfølging av, særskilte brannobjekt.

Lurer du på hva som har skjedd i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) i løpet av året som gikk? Det kan du lese mer om i vår årsmelding for 2021. 

Før Corona-pandemien hadde vi som tradisjon å invitere alle barnehagene på besøk på brannstasjonen i Molde. De to siste årene har ikke dette vært mulig på grunn av alle restriksjonene, med i år vil det bli arrangert barnehagedager ved tre av Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS sine brannstasjoner: Sunndal, Åndalsnes og i Molde.

Bruk av fyrverkeri kan innebære en økt brannfare og potensiale for personskade dersom man ikke tar forhåndsregler. Her får du brannvesenets råd for en trygg og sikker nyttårsfeiring.

På grunn av situasjonen med covid-19 kan vi i år ikke arrangere Åpen dag eller barnehagedager på brannstasjonene våre. Derfor kjører vi i stedet en konkurranse for alle barnehagene i vårt ansvarsområde i forbindelse med den nasjonale Brannvernuken i uke 38. Premien er et besøk av super-brannbamsen Bjørnis!

Brannsikkerheten er et viktig moment å ta med i vurderingen før du bestemmer deg for valg av leilighet eller hybel. Sjekk at det finnes rømningsveier i tilfelle brann, at røykvarslere fungerer og at det finnes slokkeutstyr som pulverapparat eller brannslange.

Mye nedbør gjør at forholdene ligger godt til rette for en tradisjonell feiring av sankthansaften. Selv om skogbrannindeksen er lav så minner brannvesenet fortsatt om at brenning av sankthansbål må gjennomføres på en forsvarlig måte.

På grunn av situasjonen med covid-19 kan vi i år ikke arrangere Åpen dag eller barnehagedager på brannstasjonene våre. Derfor kjører vi i stedet en konkurranse for alle barnehagene i vårt ansvarsområde i forbindelse med den nasjonale Brannvernuken i uke 38. Premien er et besøk av super-brannbamsen Bjørnis!  

Siden 2016 har Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) hatt ekstra fokus på å bedre brannsikkerheten hos risikoutsatte grupper. Gjennom satsingen «Trygg hjemme» har de samarbeidet tett med flere kommuner for å gi de som trenger det mest en mer brannsikker hverdag i egen bolig. Nå settes dette i gang også i Tingvoll kommune.