Viktig melding i forbindelse med corona-virus!

Viktig melding i forbindelse med corona-virus!

Vi vurderer situasjonen fortløpende og er i ferd med å innføre nødvendige tiltak internt for å best mulig kunne opprettholde en god beredskap for våre innbyggere.

Publikum og innbyggerne i vårt ansvarsområde vil kunne merke dette på følgende områder:

• Vi vil ikke motta besøk av publikum på våre brannstasjoner
• Vi vil ikke gå tilsyn i boliger
• Feiing fra tak vil bli utført, men man vil ikke gå inn i boligen for å fjerne sot
• Andre typer tilsyn vil bli utsatt
• Større møter, seminarer og kurs blir avlyst
• Ikke-akutte bistandsoppdrag vil ikke bli prioritert

Er det snakk om liv og helse så varsle via 110!

Andre publikumshenvendelser gjøres som vanlig via telefon og mail. All kontaktinformasjon finner du på her på www.norbr.no. Her finner du også de ulike skjemaene for selvbetjening.

Nå skal alle varsler om feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Nordmøre og Romsdal brann og redning (NORBR) sitt ansvarsområde skje via SMS. Det nye digitale varslingssystemet kombineres med tjenesten «Min Eiendom» der huseiere blant annet kan se historikk for egen eiendom og følge opp resultatene av tilsynet.  

Med varmere vær og vår begynner også grill- og båtsesongen. Bruker du gass bør en kontroll av utstyret være en del av sesongforberedelsene. 

Vi minner om at søknadsfristen for å kunne drive med salg og oppbevaring av pyroteknisk vare for 2020 er 1. mai.

I forbindelse med situasjonen med Corona viruset har Molde kommune i dag kommet med nye retningslinjer for egne ansatte (sak på Molde kommunes hjemmeside finner du her)

Har du lyst til å være med å jobbe for en mer brannsikker hverdag for innbyggerne i NORBR sitt ansvarsområde?

Fra 01.01.20 har kommunene Tingvoll, Sunndal, Gjemnes, Rauma, Aukra og Molde opprettet et samarbeid om brannvern gjennom det nye selskapet Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR). Brannvernsamarbeidet har ansvaret for brannberedskap, forebyggendetjenester og utføring av tilsyn/feiing i deltagerkommunene.