Aktuelt

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS har nå ledig 100% stilling som alarmsentraloperatør/brannkonstabel ved hovedstasjonen i Molde. Vi har også behov for tilkallingsvikarer ved Molde brannstasjon.

Brann- og redningsvesenet i Møre og Romsdal rykket i 2020 ut til 79 branner og branntilløp på komfyren. I hovedsak tørrkokinger. En komfyrvakt kan løse problemet og bidra til å redde liv og verdier.

Året går mot slutten og nyttårsaften nærmer seg. Det kan innebære en økt brannfare og potensiale for personskade i forbindelse med uvettig bruk av fyrverkeri. Brannvesenet ønsker i den forbindelse å komme med noen råd som kan bidra til en trygg og fin feiring for alle.

Bruk av droner ved akutte hendelser blir stadig vanligere blant blålysetatene og andre beredskapsorganisasjoner. Nå er drone også blitt en del av verktøykassen til Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS.

1. desember er dagen for å bytte batteri på røykvarslerne i din bolig. Tidlig varsling er et av de viktigste kriteriene for å unngå personskader ved brann.

Vinteren nærmer seg og med den er det også mange som tar i bruk ildstedet sitt for å holde varmen. For å unngå brann i pipen og samtidig få mest effekt ut av veden er det viktig at du fyrer riktig.

Mange huseiere har ikke sikker adkomst til og på tak, i form av takstige og lignende. Resultatet blir ofte at feieren ikke får utført jobben sin.

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS har behov for tilkallingsvikarer på Molde brannstasjon som alarmsentraloperatør/brannkonstabel.

På grunn av situasjonen med covid-19 kan vi i år ikke arrangere Åpen dag eller barnehagedager på brannstasjonene våre. Derfor kjører vi i stedet en konkurranse for alle barnehagene i vårt ansvarsområde i forbindelse med den nasjonale Brannvernuken i uke 38. Premien er et besøk av super-brannbamsen Bjørnis!  

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) skal ansette 44 nye brannkonstabler i deltidsstillinger ved ulike brannstasjoner og branndepot i sitt ansvarsområde.