Aktuelt

Bruk av fyrverkeri kan innebære en økt brannfare og potensiale for personskade dersom man ikke tar forhåndsregler. Her får du brannvesenets råd for en trygg og sikker nyttårsfeiring.

På grunn av situasjonen med covid-19 kan vi i år ikke arrangere Åpen dag eller barnehagedager på brannstasjonene våre. Derfor kjører vi i stedet en konkurranse for alle barnehagene i vårt ansvarsområde i forbindelse med den nasjonale Brannvernuken i uke 38. Premien er et besøk av super-brannbamsen Bjørnis!

Brannsikkerheten er et viktig moment å ta med i vurderingen før du bestemmer deg for valg av leilighet eller hybel. Sjekk at det finnes rømningsveier i tilfelle brann, at røykvarslere fungerer og at det finnes slokkeutstyr som pulverapparat eller brannslange.

Mye nedbør gjør at forholdene ligger godt til rette for en tradisjonell feiring av sankthansaften. Selv om skogbrannindeksen er lav så minner brannvesenet fortsatt om at brenning av sankthansbål må gjennomføres på en forsvarlig måte.

Siden 2016 har Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) hatt ekstra fokus på å bedre brannsikkerheten hos risikoutsatte grupper. Gjennom satsingen «Trygg hjemme» har de samarbeidet tett med flere kommuner for å gi de som trenger det mest en mer brannsikker hverdag i egen bolig. Nå settes dette i gang også i Tingvoll kommune.

Første driftsår for NORBR er unnagjort og i årsmeldingen for 2020 kan dere lese mer om hvordan det har gått.

Skal du på hytta i påskeferie må du huske å ta med deg nye batteri til røykvarslerne. Tidlig varsling er det viktigste tiltaket når det gjelder brannsikkerhet og dette gjelder spesielt på hytter og fritidsboliger som ligger avsidesliggende til.

Brann- og redningsvesenet i Møre og Romsdal rykket i 2020 ut til 79 branner og branntilløp på komfyren. I hovedsak tørrkokinger. En komfyrvakt kan løse problemet og bidra til å redde liv og verdier.

På grunn av situasjonen med covid-19 kan vi i år ikke arrangere Åpen dag eller barnehagedager på brannstasjonene våre. Derfor kjører vi i stedet en konkurranse for alle barnehagene i vårt ansvarsområde i forbindelse med den nasjonale Brannvernuken i uke 38. Premien er et besøk av super-brannbamsen Bjørnis!  

Mange huseiere har ikke sikker adkomst til og på tak, i form av takstige og lignende. Resultatet blir ofte at feieren ikke får utført jobben sin.