Aktuelt

Bruk av droner ved akutte hendelser blir stadig vanligere blant blålysetatene og andre beredskapsorganisasjoner. Nå er drone også blitt en del av verktøykassen til Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS.

Vinteren nærmer seg og med den er det også mange som tar i bruk ildstedet sitt for å holde varmen. For å unngå brann i pipen og samtidig få mest effekt ut av veden er det viktig at du fyrer riktig.

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS har behov for tilkallingsvikarer på Molde brannstasjon som alarmsentraloperatør/brannkonstabel.

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) skal ansette 44 nye brannkonstabler i deltidsstillinger ved ulike brannstasjoner og branndepot i sitt ansvarsområde.

1. desember er dagen for å bytte batteri på røykvarslerne i din bolig. Tidlig varsling er et av de viktigste kriteriene for å unngå personskader ved brann.

Vi vurderer situasjonen fortløpende og er i ferd med å innføre nødvendige tiltak internt for å best mulig kunne opprettholde en god beredskap for våre innbyggere.

Med varmere vær og vår begynner også grill- og båtsesongen. Bruker du gass bør en kontroll av utstyret være en del av sesongforberedelsene. 

Nå skal alle varsler om feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Nordmøre og Romsdal brann og redning (NORBR) sitt ansvarsområde skje via SMS. Det nye digitale varslingssystemet kombineres med tjenesten «Min Eiendom» der huseiere blant annet kan se historikk for egen eiendom og følge opp resultatene av tilsynet.  

Vi minner om at søknadsfristen for å kunne drive med salg og oppbevaring av pyroteknisk vare for 2020 er 1. mai.

Fra 01.01.20 har kommunene Tingvoll, Sunndal, Gjemnes, Rauma, Aukra og Molde opprettet et samarbeid om brannvern gjennom det nye selskapet Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR). Brannvernsamarbeidet har ansvaret for brannberedskap, forebyggendetjenester og utføring av tilsyn/feiing i deltagerkommunene.