Årsmelding 2020 for Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS

Første driftsår for NORBR er unnagjort og i årsmeldingen for 2020 kan dere lese mer om hvordan det har gått.

2020 har ikke på noen måte vært "et vanlig år". Det første driftsåret til selskapet har vært preget av hektisk jobbing med å få på plass systemer, organisering av selskapet og mange nye ansatte. Heldigvis har vi allerede sett mange positive effekter av brannvernsamarbeidet mellom kommunene og vi er fortsatt overbevist om at denne organiseringen vil gi enda bedre tjenester til våre innbyggere. Økt profesjonalitet med større fagenheter, samtidig som vi opprettholder den lokale beredskapen og forebyggende innsatsen, er fremtiden for brannvernet i regionen. Vi takker alle ansatte for innsatsen i et krevende oppstartsår.

Vedlagt finner dere årsmelding 2020 for Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS.

Vi har valgt en digital årsrapport som kan leses på nett ved å følge vedlagt lenke eller lastes ned som PDF:

Årsmelding 2020 Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS