Endelig kan vi arrangere barnehagedager igjen!

Før Corona-pandemien hadde vi som tradisjon å invitere alle barnehagene på besøk på brannstasjonen i Molde. De to siste årene har ikke dette vært mulig på grunn av alle restriksjonene, med i år vil det bli arrangert barnehagedager ved tre av Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS sine brannstasjoner: Sunndal, Åndalsnes og i Molde.

På disse dagene vil vi arrangere mange spennende aktiviteter for barnehagebarna. Det vil blant annet bli omvisning på brannstasjonen, mulighet til prøvesitting av brannbiler, spyling med brannslange, filmfremvisning m.m. Opplegget passer best for de eldre barna (4-6 år).

Vår gode venn brannbamsen Bjørnis dukker også opp på årets barnehagedager. Han har lovet sang og sprell til glede for store og små!

I år et det mulig å besøke oss ved tre av våre stasjoner på ulike datoer:

Molde brannstasjon:                    30. mai
Molde brannstasjon:                    31. mai
Sunndal brannstasjon:                  2. juni
Åndalsnes brannstasjon:             3. juni

På alle datoene vil det være åpent mellom kl. 0930 og 12. Vi anbefaler dere å være på plass innen kl. 11 for da blir det Bjørnis show!

Påmelding sendes inn her. 

I påmeldingen må følgende opplysninger inkluderes:

  • Navnet på barnehagen
  • Antall barn
  • Antall voksne
  • Foretrukket dato/sted
  • Navn og nummer til kontaktperson

Vi vil anbefale at barnehagen forbereder seg på besøket ved å arbeide med brannsikkerhet og brannvesenet i forkant av besøket. Mange av dere arbeider allerede med brannsikkerhet gjennom Bjørnis-prosjektet. For mer info se www.brannbamsen.no.  På denne nettsiden finner dere aktiviteter for barna, sanger, film og annen nyttig informasjon om prosjektet.

Ettersom vi ikke kan ta i mot et ubegrenset antall barn samtidig, vil det være de barnehagene som er først ute med å melde seg på som fritt kan velge hvilke av dagene de vil komme på besøk.

Vi gleder oss til å få besøk på brannstasjonen!