Husk dette når du skal bruke fyrverkeri!

Bruk av fyrverkeri kan innebære en økt brannfare og potensiale for personskade dersom man ikke tar forhåndsregler. Her får du brannvesenets råd for en trygg og sikker nyttårsfeiring.

Nyttårsaften kan være en travel dag for landets brannvesen. Bruk av fyrverkeri er ofte årsaken, enten det er branntilløp i terrenget, i søppeldunker eller personskader.  
– Statistikken viser at feil bruk er hovedårsaken til skader i forbindelse med fyrverkeri. Dette omfatter både uvettig bruk og at folk rett og slett ikke har lest fyrverkeriets bruksanvisning godt nok. Disse skadene er det mulig å unngå så lenge man bruker fornuften og forbereder seg litt før oppskytning av fyrverkeri, sier Frode Drågen Myhre overbefalsvakt i NORBR.

Ikke bruk fyrverkeri i fylla

- Når det gjelder bruk av fyrverkeri er det noen hovedkriterier som bør følges. Det første er at alkohol og fyrverkeri ikke hører sammen! Det andre er sikker bruk; følg bruksanvisningen, overhold sikkerhetsavstander og bruk vernebriller. Nødraketter skal KUN brukes hvis man er i nød, ikke for underholdningens del. Oppskyting av fyrverkeri bør heller ikke foregå i tett bebyggelse, sier Myhre. Det er kun lov å skyte opp fyrverkeri mellom klokken 18.00 og 02.00 på nyttårsaften/første nyttårsdag. 

Kontroll av utsalgssteder i romjulen

Alle som ønsker å selge fyrverkeri må søke brannvesenet om tillatelse. Lovverket stiller strenge krav til både utsalgssted, kompetanse hos selger og lagring av fyrverkeriet.
- I vårt ansvarsområde er det 19 utsalgssteder i år og i løpet av romjulen skal vi gjennomføre tilsyn med disse for å påse at reglene for salg av fyrverkeri overholdes. Da sjekker vi opp at salget foregår som beskrevet i søknaden, at kompetent personell er til stede og at lagringen av fyrverkeriet foregår på en trygg og sikker måte. Det er ofte snakk om store mengder fyrverkeri så det er viktig å påse at sikkerheten blir ivaretatt, sier Myhre.

Her er noen enkle regler for bruk av fyrverkeri:

 1. Forbered fyrverkerioppskytingen i god tid og ta værforbehold
  Gjør klart oppskytingsstedet mens det fortsatt er lyst og før festen starter. Finn et egnet sted og rigg til for avfyring. Sørg for at fyrverkeriet skytes opp i en retning som ikke setter mennesker eller bygninger i fare. Tenk over vindforholdene. Dersom det blåser kraftig bør du ikke tenne opp fyrverkeri.

   
 2. Les bruksanvisningen nøye før bruk
  Kjøp kun fyrverkeri på godkjente utsalgssteder. Følg de anbefalinger som gis i bruksanvisningen. For bruk av fyrverkeri er det 18 års aldersgrense.
  Stjerneskudd kommer i to kategorier etter hvor høy risiko bruken har. Følgende aldersgrenser gjelder ved kjøp og bruk av stjerneskudd:
  Kategori 1: De minste stjerneskuddene, med 12 års aldersgrense.
  Kategori 2: De lange stjerneskuddene, med 18 års aldersgrense.
  Yngre brukere må være under oppsyn av en ansvarlig. Ikke hold og tenn på flere stjerneskudd samtidig. Det kan føre til en kraftig flamme og brannskader på hånden.
   
 3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet
  Sjekk at fyrverkeriet er helt og uten synlige skader. Skadet fyrverkeri skal ikke brukes eller kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandleren.

   
 4. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte
  Bakkebatterier må plasseres på rett underlag og støttes opp. Lag en avfyringsplattform der fyrverkeriet står stødig.

   
 5. Bruk tennstav
  Ved opptenning bør det ikke brukes åpen flamme som kan bli så stor at den antenner fyrverkeriet direkte i stedet for lunta. En tennstav er enklere og tryggere å bruke enn for eksempel fyrstikker.

   
 6. Sitt på huk, tenn lunta og gå unna
  Etter at lunten er tent bør man umiddelbart vende ansiktet vekk og komme seg i betryggende avstand fra fyrverkeriet. Bruk vernebriller for å redusere sjansen for at man skader øynene på grunn av feil ved fyrverkeriet.

   
 7. Bøy deg aldri over antent fyrverkeri
  Fyrverkeriet kan tenne før lunta har brent helt opp. Inne i selve fyrverkeriet kan det være en hurtiglunte, som brenner svært raskt. Derfor kan antent fyrverkeri avfyres brått og uventet.

   
 8. Ikke tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk
  Fyrverkeri som ikke tenner ved første forsøk skal stå i 30 minutter eller dynkes grundig i vann før det fjernes. Det skal ikke kastes i søppelet, men leveres tilbake til forhandler. Unngå at barn bruker nyttårsdagen til å samle opp fyrverkeri.

   
 9. Hold god avstand fra oppskytingen
  Sørg for at alle tilskuere holder god avstand. Minsteavstand er oppgitt i bruksanvisningen. Sikt aldri i retning av bygninger, kjøretøy, mennesker eller dyr.

   
 10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen
  I alkoholpåvirket tilstand reduseres vurderingsevnen, mens reaksjonstiden øker. La en voksen edru person ta seg av oppskytningen.