Ingeniør/brannforebyggende medarbeider søkes!

Ved forebyggende avdeling ønsker vi nå å rekruttere en motivert medarbeider for å opprettholde og styrke vår brannforebyggende innsats. I tillegg til medvirkning i annet brannforebyggende arbeid, er stillingen tiltenkt et hovedfokus på risikobasert tilsyn med, og oppfølging av, særskilte brannobjekt.

Om du ønsker å arbeide for å forebygge brann og arbeide for sikkerhet, bør du søke stillingen som ingeniør/ brannforebyggende medarbeider hos oss. I NORBR ønsker vi å utvikle oss ved å ta i bruk nye metoder for vårt brannforebyggende arbeid. Vi har fokus på ulike tilnærmingsformer til risikobasert tilsyn, forebyggende arbeid rettet mot risikogrupper, andre tiltak for å innhente og formidle kunnskap om brannrisiko, samt med å motivere og samarbeide med aktuelle aktører for å redusere sannsynligheten for- og konsekvensene av brann. Vi har derfor varierte arbeidsdager.

Oppmøtested for stillingen er ved Molde brannstasjon, med hele ansvarsområdet til NORBR som arbeidsområde.

Her finner du mer informasjon om stillingen samt elektronisk søknadsskjema.