Mange huseiere mangler taksstige

Mange huseiere har ikke sikker adkomst til og på tak, i form av takstige og lignende. Resultatet blir ofte at feieren ikke får utført jobben sin.

Arbeidstilsynet setter strenge krav til sikker adkomst i sitt regelverk for arbeid på tak og det samme gjør brannvernlovgivningen. Statistikken viser at fall er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på arbeidsplasser.

- For å sikre at våre ansatte har en trygg arbeidshverdag må vi følge gjeldene regelverk. Enkelte har sikkert opplevd at feieren, til tross for manglende fastmontert takstige, likevel har gått opp på taket og feid pipeløpet. Slike sjanser ønsker vi ikke at våre ansatte tar bare for å være «grei» mot huseier. Det blir som å kjøre bil uten forsikring. Det går kanskje bra, men skulle noe skje vil det få alvorlige konsekvenser, sier fagleder for tilsyn og feiing Morten Kvam i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR).  Dersom eiendommen ikke møter kravene om fastmontert og sikker adkomst, vil det ikke bli utført feiing.

For å finne en tilfredsstillende løsning for utbedring anbefales det at enten takleverandør kontaktes, eller at man tar kontakt med firma som leverer/monterer godkjente stiger og plattformer.

Vurderingssak på flate tak

Man kan få utført feiing selv om det ikke finnes fastmontert sikker adkomst. – På tak med god friksjon og helling under 28 grader kan feiing utføres dersom feier vurderer det trygt å gå på taket og huseier skriftlig påtar seg ansvaret for eventuelle skader på taktekket. Er taket ditt under 28 grader, men dekt av snø eller is vil vi altså ikke kunne feie. I rapporten vil man uansett få oppført den manglende sikre adkomsten som et avvik, avslutter Kvam.

 

Reglene for sikker adkomst:

  • Alle tak med helling mot gesims eller lignende skal ha fastmontert takstige eller trinn som tilfredsstiller krav i Norsk Standard (NS).
  • Vanligvis er det materialer av stål som er galvanisert eller pulverlakkert. Stige eller trinn skal være montert etter monteringsanvisning.
  • Det aksepteres ikke stiger som er festet med kjetting rundt skorstein, bruk av mønebøyle, trestiger eller lignende.
  • Dersom det er flere skorsteiner på samme tak, skal det være montert gangbro/stigetrinn mellom disse, eller fastmontert stige/trinn til hver skorstein.
  • Er skorsteinen høyere enn 120 cm over tak, skal det normalt være montert arbeidsplattform som tilfredsstiller Norsk Standard.
  • Adkomststiger skal sikres mot utglidning og rekke minst 1 meter over avsatsen/kanten på taket. Stigen skal være typegodkjent.

  

Godkjent takstige festet i topp og bunn

 

Løs takstige hengt over møne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Nordmøre interkommunale brann og redningstjeneste

Mer informasjon finner du her