Nå kommer minusgradene

Det er meldt minusgrader og vinteren nærmer seg for alvor. Med dyre strømpriser er det mange som benytter seg av vedfyring for å holde varmen. Fyrer du rett oppnår du to store fordeler: Du får mest mulig effekt av veden samtidig som at faren for brann i pipen reduseres.

- Tørr ved er første prioritet. Tørr ved gir også to til tre ganger så mye varme som fuktig ved og vil heller ikke medføre nevneverdig soting i pipeløp eller ildsted. Nummer to er å fyre med riktig trekk i ildstedet. Skal du få god forbrenning kreves det mye luft, noe som ofte kan være en utfordring i nye hus med moderne ventilasjonssystemer eller uten direkte frisklufttilførsel til ildstedet. Her må du kanskje sette et vindu på gløtt i oppfyringsfasen. Når du har fått god varme i ildstedet kan du justere trekken litt ned, men flammene skal fortsatt danse livlig. Veden skal ikke ligge å ulme, sier brannforebygger Christine Sæther i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR).
Fyring med våt ved (over 20% fuktighet) og dårlig trekk fører til dannelse av beksot i pipen. Beksoten er brannfarlig og vil ved en brann avgi enorme temperaturer som i verste fall kan føre til husbrann.

Sæther viser korrekt opptenning fra toppen. Dette gir en raskere oppvarming av brennkammeret, som gjør at man får en hurtigere, god trekk i røykrøret og pipa, mer oksygen til flammene og høyere temperatur. Flammene på toppen sørger for å varme opp veden under slik at disse avgir de gassene som gjør at bålet brenner og holdes ved like.

Riktig ved

Det skal kun fyres med rent trevirke i ildstedet. Trykkimpregnert eller malte materialer avgir giftige gasser når de brenner og etterlater seg tungmetaller i asken. I tillegg kan det skade både ildsted og skorstein.
- Fyr kun med rent trevirke. Størrelsen på kubbene kan godt være relativt små, omtrent som bunnen på en 0,5 liters flaske. Dette gir deg god effekt og mye varme for pengene, sier Sæther.

IKKE bruk tennvæske

Bruk tennbriketter til å tenne opp med, bruk aldri tennvæske eller lignende.
- Ved bruk av tennvæske og lignende kan man fort være uheldig å søle slik at det også tar fyr utenfor ildstedet, evt at man får avgassing og en eksplosjonsartet brann når man antenner. Dette kan raskt komme ut av kontroll! Man kan også risikere at for hurtig oppvarming fører til skader på ildsted eller økt fare for pipebrann , sier Sæther.

Til slutt et lite tips til rene glass i ildstedet: fukt litt tørkepapir, dypp dette i asken i ildstedet og vask glasset med dette. Tørk av med tørt papir. Gratis og miljøvennlig!  

 

 

Slik fyrer du riktig:

  1. Det kan være litt ulik måte å fyre på i hver enkelt ovn, les derfor produsentens fyringsinstruks.
  2. Bruk tørr ved og god trekk til det har blitt skikkelig fyr.
  3. Reguler trekken slik at det brenner med rolige flammer.
  4. Legg på litt og litt slik at det brenner med rolige flammer.
  5. Bruk aldri tennvæske, bensin eller andre brennbare væsker i peisen eller ovnen.
  6. Vedovnens overflate må ikke bli så varm at den antenner bygningsdeler eller annet brennbart materiale. Dersom treverk nær ildstedet er misfarget, er det et tegn på at temperaturen er for høy.
    (Kilde: Brannvernforeningen)