Styrker miljøberedskapen

Romsdal interkommunale utvalg mot akutt forurensning (RIUA) styrker beredskapen mot miljøtrusler når de nå har anskaffet en spesialtilpasset CBRNE-container. Containeren fraktes med lastebil og gjør mannskapene bedre rustet for å håndtere hendelser som involverer kjemiske-, biologiske-, radioaktive- og eksplosjonsfarlige stoffer.

Containeren vil bli plassert på Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) sin hovedstasjon i Molde, men skal benyttes ved innsatser i alle deltagerkommunene i RIUA.  

- Dette er en kjærkommen styrking av beredskapen, der vi går fra å flytte alt rundt i kasser, til å ha alt nødvendig utstyr integrert i en mobil container. Med et slikt containersystem så kan vi også senere utvide med andre spesialdesignede containere, bla rettet mot oljevern og lignende, sier leder beredskap i NORBR Trygve Lennavik.

Containeren skal brukes i innsats mot kjemiske, biologiske, radioaktive og eksplosjonsfarlige hendelser (CBRNE), og vil inneholde det meste av utstyr som trenges for denne typen innsatser. I tillegg er containeren innredet med et kontor velegnet for å lede forskjellige typer innsats. Containeren har strøm, lys og varme integrert og vil gi gode og trygge arbeidsforhold for innsatspersonell.


Romsdal interkommunale utvalg mot akutt forurensning (RIUA) består av de 5 kommunene Rauma, Molde, Hustadvika, Vestenes og Aukra. Oppgaven til RIUA er å ivareta kommunenes beredskaps- og aksjonsplikt i forhold til akutt forurensning.

CBRNE container og mannskap - Klikk for stort bildeF.v: Lasse Bruaset (Vestnes brannvesen) Håvard Feragen (NORBR), Robert Vågen (Hustadvika brann og redning), Trygve Lennavik (NORBR), Roy Abelsen (leverandør Nordic Shelter AS) og Christopher Aase (leverandør Nordic Shelter AS). (Foto: NORBR) Endre Dahlen