Tar i bruk digital varsling av feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Nå skal alle varsler om feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Nordmøre og Romsdal brann og redning (NORBR) sitt ansvarsområde skje via SMS. Det nye digitale varslingssystemet kombineres med tjenesten «Min Eiendom» der huseiere blant annet kan se historikk for egen eiendom og følge opp resultatene av tilsynet.  

Alle tilsyn med fyringsanlegg og varsel om feiing vil bli digitalisert og skje via SMS kombinert med tjenesten «Min Eiendom» for alle i Molde, Aukra, Rauma og Tingvoll. Den digitale varslingen skal etter planen også innføres i Sunndal og Gjemnes i løpet av mai.
- Når feiing eller tilsyn med ditt fyringsanlegg skal utføres vil du motta en SMS i forkant. Ved å respondere på SMS`en kan man bekrefte avtale om tilsyn/feiing eller be om annet tidspunkt. Dersom SMS ikke besvares vil man ikke få utført tjenesten. Selv om avsendernummeret kanskje ser litt merkelig ut, så er dette en SMS det er helt trygt å besvare, sier tilsynsinspektør i NORBR Jøran Oshaug Stavik.

SMS-systemet kombineres med tjenesten «Min Eiendom». Her logger man på via NORBRs hjemmeside under temasidene «Feiing og tilsyn».
- På denne siden finner du all informasjon om din bolig/eiendom når det gjelder tilsyn og feiing. Her kan du besvare varsel om tiltak, finne historikk, evt. avvik på ditt bygg og anmerkninger. Du kan også gi tilbakemeldinger om retting av avvik/anmerkninger og finne tidligere dialog med feiervesenet. Vi tror denne nye digitale løsningen vil gi en mer effektiv dialog mellom oss og innbyggerne samt at det gir den enkelte huseier bedre oversikt i forhold til eget fyringsanlegg, sier Stavik.

Kvittering etter gjennomført tilsyn   Varsel om feiing/tilsyn på SMS