Trenger 44 nye brannkonstabler

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) skal ansette 44 nye brannkonstabler i deltidsstillinger ved ulike brannstasjoner og branndepot i sitt ansvarsområde.

Ved enkelte stasjoner skal den lokale beredskapen styrkes ved å øke antallet deltidsstillinger, mens det andre steder er folk som går over i pensjonistenes rekker og må erstattes.

- I analysene som ble utført i forbindelse med opprettelsen av det nye brannvernsamarbeidet NORBR så vi et behov for å øke bemanningen ved enkelte av stasjonene. Dette er for å sikre at det er nok folk som stiller ved akutte hendelser og for å sørge for at vi bla. har nok sjåfører. Vi trenger også hjelpemannskaper ved våre branndepot, inkludert depotet som er planlagt re-etabler ved Gjøra i Sunndal, sier Frode Drågen Myhre seksjonsleder deltid NORBR.

Søker løsningsorienterte og engasjerte folk
Det skal ansettes brannkonstabler ved elleve av brannstasjonene i NORBR. Selskapet trenger også hjelpemannskap ved fire branndepot (se oversikt).
- Vi søker etter løsningsorienterte folk som er engasjert i eget lokalmiljø! Som brannkonstabel eller hjelpemannskap er man en viktig del av den lokale beredskapen i egen kommune ved brann og ulykker. Det er ikke så ofte vi lyser ut etter så mange på en gang, men vi håper at vi får mange kvalifiserte kvinner og menn på søkerlisten. Vi ønsker variasjon og mangfold blant våre ansatte og oppfordrer derfor kvinner til å søke, sier Myhre

Søknadsfrist: 10.09.20 

se stillingsannonser og søk her

Det skal ansettes brannkonstabler/hjelpemannskaper ved følgende lokasjoner:

Eikesdal branndepotVi trenger folk til elleve av våre stasjoner (markert med rødt) og fire depot (markert med grønt). 
Gjøra branndepot
Verma branndepot
Vistdal branndepot

Aukra brannstasjon
Angvik brannstasjon
Batnfjord brannstasjon
Eidsvåg brannstasjon
Eresfjord brannstasjon
Midsund brannstasjon
Måndalen brannstasjon
Straumsnes brannstasjon
Sunndal brannstasjon
Tingvoll brannstasjon
Åfarnes brannstasjon