Våren er her: sjekk utstyret!

Med varmere vær og vår begynner også grill- og båtsesongen. Bruker du gass bør en kontroll av utstyret være en del av sesongforberedelsene. 

Mange bruker propan til koking, varme i båt eller i forbindelse med grilling. Et dårlig vedlikeholdt gassanlegg kan være en stor farekilde der lekkasjer kan føre til gassansamlinger og eksplosjonsfare.
- Så lenge utstyret er i orden og det brukes riktig er bruk av gass trygt. For å være sikker på dette må du se over utstyret regelmessig. For eksempel må gummislangen som leder gass fra beholderen til grillen sjekkes jevnlig for sprekker. Slangen har en levetid på 2-5 år og skal være datostemplet. Selve regulatoren på gassflasken bør byttes hvert femte år. Se også over grillen og slangeklemmer for å se etter lekkasjer og andre feil, sier Endre Dahlen kommunikasjonsansvarlig ved Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR).

Også i båten er det mange som brukes gass til oppvarming, matlaging og til å drive kjøleskap. Bruk og oppbevaring av for eksempel propan krever forsiktighet.
- I likhet med gassgrillen må du sjekke slanger og koblinger regelmessig. Ettersom propan er tyngre enn luft vil en lekkasje føre til opphopning av gass i bunnen av båten noe som igjen er en stor eksplosjonsfare. I tillegg til jevnlig kontroll av installasjonen vil det å montere en gassvarsler øke sikkerheten, sier Dahlen.
Dersom du bruker dieseldrevet oppvarming kan en CO-varsler beskytte deg mot kullosforgiftning. Dette gjelder spesielt i båter der man overnatter.

Slik kan du oppdage gasslekkasjer:

  • Bøy og tøy gasslangen for å se etter sprekker (sjekk datostempling).
  • Pensle såpevann på slangen og gassforbindelsene. Lekker det gass, vil det oppstå små såpebobler. Du kan også bruke en egen lekkasjespray.
  • Bruk nesen. Lukter du gass, må du snarest stenge av tilførselen og fjerne gassflasken fra grillen.
  • Gassflasker skal ikke lagres i kjeller

 

Her finner du gassvettreglene: http://www.sikkerhverdag.no/gass/riktig-bruk-av-gass/gassvettreglene/