Velkommen til Nordmøre og Romsdal brann og redning

Fra 01.01.20 har kommunene Tingvoll, Sunndal, Gjemnes, Rauma, Aukra og Molde opprettet et samarbeid om brannvern gjennom det nye selskapet Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR). Brannvernsamarbeidet har ansvaret for brannberedskap, forebyggendetjenester og utføring av tilsyn/feiing i deltagerkommunene.

Her på www.norbr.no finner du informasjon om brannsikkerhet, kursoversikt, e-skjema (innmelding av bål, arrangement, søknad om fyrverkeriutsalg, innmelding av ildsted/skorstein) og kontaktinformasjon.