Vi søker tilkallingsvikarer ved brannstasjonen i Molde

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS har behov for tilkallingsvikarer på Molde brannstasjon som alarmsentraloperatør/brannkonstabel.

Nordmøre og Romsdal brann og redningstjeneste IKS (NORBR) er en felles brann og redningstjeneste som ivaretar brannforebyggende og beredskapsmessige oppgaver for om lag 56 000 innbyggere i de seks kommunene Aukra, Gjemnes, Molde, Rauma, Sunndal og Tingvoll. Våre motiverte medarbeidere har et overordnet mål rettet mot å forebygge branner, samt å redusere konsekvensene ved brann og andre ulykker.

Vi har nå behov for tilkallingsvikarer på Molde brannstasjon som alarmsentraloperatør/brannkonstabel.

Mer informasjon og elektronisk søknadsskjema finner du her.

 

Molde brannstasjon