Viktig melding i forbindelse med corona-virus!

Vi vurderer situasjonen fortløpende og er i ferd med å innføre nødvendige tiltak internt for å best mulig kunne opprettholde en god beredskap for våre innbyggere.

Publikum og innbyggerne i vårt ansvarsområde vil kunne merke dette på følgende områder:

• Vi vil ikke motta besøk av publikum på våre brannstasjoner
• Vi vil ikke gå tilsyn i boliger
• Feiing fra tak vil bli utført, men man vil ikke gå inn i boligen for å fjerne sot
• Andre typer tilsyn vil bli utsatt
• Større møter, seminarer og kurs blir avlyst
• Ikke-akutte bistandsoppdrag vil ikke bli prioritert

Er det snakk om liv og helse så varsle via 110!

Andre publikumshenvendelser gjøres som vanlig via telefon og mail. All kontaktinformasjon finner du på her på www.norbr.no. Her finner du også de ulike skjemaene for selvbetjening.