Fyrverkeri / pyroteknisk vare

Fyrverkeri / pyroteknisk vare

For å kunne drive med salg og oppbevaring av fyrverkeri / pyroteknisk vare må du søke om tillatelse til dette før salgssesongen hvert år.

Det er kun forhandlere som har fast utsalgssted som får tillatelse, og salget skal foregå over disk.

Salgsperioden for fyrverkeri er i tidsrommet 27. desember til og med 31. desember. 

Søknadsfristen for slikt salg er 1. mai.

Gebyr

Kommunene i NORBR sitt ansvarsområde behandler i disse dager et forslag til ny gebyrforskrift. Forslaget vil gjelde i Aukra, Gjemnes, Molde, Rauma, Sunndal og Tingvoll kommune. Ny forskrift vil bli gjeldende fra og med årets sesong.

I forslaget til ny gebyrforskrift er satsene satt ut i fra gjennomsnittlig timesbruk for behandling og oppfølging av søknad. Denne er beregnet til 6 timer (timespris 2021: 835,- eks mva).

Forskriften er ferdigbehandlet og vedtatt i Rauma og Molde kommune.

Dersom ny forskrift ikke blir vedtatt vil gamle gebyrsatser gjelde.

Faktura sendes ut når søknaden er mottatt og registrert.

Her er søknadsskjema for å få selge/oppbevare fyrverkeri

Lokale gebyrforskrifter

Lenke til gebyrforskrift Rauma kommune

Lenke til gebyrforskrift Molde kommune

Lenke til gebyrforskrift Aukra kommune

Lenke til gebyrforskrift Tingvoll kommune

Lenke til gebyrforskrift Gjemnes kommune

Lenke til gebyrforskrift Sunndal kommune

Forhandlerkurs

Minst én person ved virksomheten må ha godkjent forhandlerkurs i regi av Norsk brannvernforening. Kursbevis legges ved søknaden. Les mer om forhandlerkurset hos Norsk brannvernforening.

Fyrverkeri utenom nyttår

For å få skyte opp fyrverkeri utenom nyttårsfeiring må du søke til politiet. De sender søknaden videre til brannvesenet for endelig godkjenning.

Der vil brannsjefen gjøre en brannteknisk vurdering, hvor blant annet sted og årstid blir vurdert og en særskilt tillatelse kan bli gitt. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Søknad om å få sende opp fyrverkeri (PDF, 121 kB)

(Sendes politiet)