Fyrverkeri / pyroteknisk vare

Fyrverkeri / pyroteknisk vare

For å kunne drive med salg og oppbevaring av fyrverkeri / pyroteknisk vare må du søke om tillatelse til dette før salgssesongen hvert år.

Det er kun forhandlere som har fast utsalgssted som får tillatelse, og salget skal foregå over disk.

Salgsperioden for fyrverkeri er i tidsrommet 27. desember til og med 31. desember. 

Søknadsfristen for slikt salg er 1. mai.

Gebyr

Søkere i nye Molde kommune og Aukra kommune må betale et gebyr for behandling av søknaden. Gebyr for behandling av søknader for de som har solgt før er kr. 2.600,- og for nye søkere er det kr. 3.400,-. Ved ekstra oppfølging med en søknad kommer det et tilleggsgebyr på kr. 1.800,-.

Du vil få faktura når søknaden er mottatt.

For Sunndal, Gjemnes, Rauma og Tingvoll vil det ikke være søknadsgebyr. Dette er en overgangsordning i påvente av mulig ny lokal forskrift for gebyr som vil gjelde for alle kommunene i NORBR sitt ansvarsområde.

Her er søknadsskjema for å få selge/oppbevare fyrverkeri

Forhandlerkurs

Minst én person ved virksomheten må ha godkjent forhandlerkurs i regi av Norsk brannvernforening. Kursbevis legges ved søknaden. Les mer om forhandlerkurset hos Norsk brannvernforening.

Fyrverkeri utenom nyttår

For å få skyte opp fyrverkeri utenom nyttårsfeiring må du søke til politiet. De sender søknaden videre til brannvesenet for endelig godkjenning.

Der vil brannsjefen gjøre en brannteknisk vurdering, hvor blant annet sted og årstid blir vurdert og en særskilt tillatelse kan bli gitt. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Søknad om å få sende opp fyrverkeri (PDF, 121 kB)

(Sendes politiet)