Sikker sankthansaften

Mye nedbør gjør at forholdene ligger godt til rette for en tradisjonell feiring av sankthansaften. Selv om skogbrannindeksen er lav så minner brannvesenet fortsatt om at brenning av sankthansbål må gjennomføres på en forsvarlig måte.

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) minner om at alle sankthansbål er meldingspliktig og at bålbrenningen må utføres på en sikker måte, til tross for en lav skogbrannindeks.

- Alle som planlegger sankthansbål må melde inn disse til oss. Når du melder inn bålet får du samtidig en oversikt over hvilke forutsetninger som må være oppfylt for å kunne gjennomføre brenningen på en trygg og sikker måte. Dette gjelder spesielt plassering av bål, hensyn til vær og vind og tilgang på slokkemiddel. Vi ønsker at alle skal ha en trygg og fin feiring av sankthansaften, sier Jon Børge Horneland leder forebyggende avdeling i NORBR.

Elektronisk meldeskjema for tillatelse til brenning av sankthansbål finner du her på NORBR sin hjemmeside.

Huskeliste for sankthansbål:

  • Innmelding av bålet til brannvesenet via www.norbr.no
  • Det må være god avstand fra bålet til vegetasjon og bygninger.
  • Ha vann eller andre slukkemidler i nærheten.
  • Ikke tenn opp større bål enn du har slokkemiddel til å håndtere.
  • Ikke tenn bålet dersom det er mye vind eller hvis vindretningen er slik at røyk vil påføre nærliggende bebyggelse ulemper.
  • Det må være en ansvarshavende som har ansvaret for bålet.
  • HUSK å slokke bålet skikkelig før det forlates.
  • Avfallsbrenning er ikke tillat. Det er kun rent trevirke (ikke impregnert, limt osv) som kan benyttes.