Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS er et brannvernsamarbeid der Tingvoll, Gjemnes, Sunndal, Rauma, Aukra og Molde kommune deltar.

Møtekalender, møteinnkalling og protokoll for styret i NORBR

Møtekalender, møteinnkalling og protokoll for representantskapet i NORBR

Samarbeidskommunene har et samlet innbyggertall på omlag 56 000 personer og et areal på omtrent 5500 km² som dekker både kyst- og fjordkommuner. Selskapet har 45 ansatte på heltid og 220 ansatte på deltid.

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) ble satt i drift 01.01.2020 og har hovedkontor ved brannstasjonen i Molde.

Målet med brannvernsamarbeidet er å sikre en høy kvalitet på beredskapen i deltagerkommunene og levere gode faglige tjenester til innbyggerne både på beredskap, brannforebygging og feiertjenester.

Om styre og eierskap

Årsmeldinger NORBR

Analyser og brannordning