Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS er et brannvernsamarbeid der Tingvoll, Gjemnes, Sunndal, Rauma, Aukra og nye Molde kommune (Midsund, Molde og Nesset) deltar.

Samarbeidskommunene har et samlet innbyggertall på omlag 56 000 personer og et areal på omtrent 5500 km² som dekker både kyst- og fjordkommuner. Selskapet har 45 ansatte på heltid og 220 ansatte på deltid.

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) ble satt i drift 01.01.2020 og har hovedkontor ved brannstasjonen i Molde.

Målet med brannvernsamarbeidet er å sikre en høy kvalitet på beredskapen i deltagerkommunene og levere gode faglige tjenester til innbyggerne både på beredskap, brannforebygging og feiertjenester.

www.nriks.no kan du lese mer om prosessen med å opprette brannvernsamarbeidet.

Styre og eierskap

Klikk for stort bildeOversikt over NORBR sitt ansvarsområde